Beskyttede skove og havområder, blokeringer af olietankere og historiske aftaler for naturen! Her kan du læse mere om vigtige sejre i arbejdet for en grønnere, mere retfærdig og fredelig verden i 2022. Sejre som disse er kun mulige takket være støtten fra vores bidragsydere og støtter. Sammen gør vi det umulige muligt.

Søløver i Arktis.
© Denis Sinyakov / Greenpeace

Verdens nordligste oliefelt, Wisting, er stoppet

Efter politisk pres og protester fra Greenpeace og andre aktører i miljøbevægelsen meddelte Equinor i november, at man standser planerne om at bygge Wisting, som ville være blevet verdens nordligste oliefelt. Denne sejr er stor: 200 millioner tons CO2, svarende til fire gange Norges årlige udledning, vil forblive under havbunden. Den rige biodiversitet ved iskanten får fred og risikerer ikke at blive dækket af et olieudslip. 

Ore Skogsrike. © Christian Åslund
© Christian Åslund

Mindre skovrydning i de svenske skove 

Sveaskog vil reducere skovrydningen i statsselskabets skove! Greenpeace har længe kørt en kampagne for at få Sveaskog til at tage en ny retning mod mere skånsomt skovbrug, hvor økosystemer og mennesker værdsættes højere end kortsigtet profit. I takt med at truslen mod de svenske skove øges, vil vi i 2023 intensivere arbejdet med at afsløre den svenske skovindustris greenwashing og myten om klimaneutralt biobrændsel og arbejde for at beskytte de sidste svenske naturskove.

Documentation af Fladen Marine Reserve, Kattegat Sea. © Oskar Kihlborg / Greenpeace
© Oskar Kihlborg / Greenpeace

Stor sejr for svensk og dansk havnatur i Kattegat!

I 2009 placerede Greenpeace over 200 granitblokke på havbunden i Kattegat for at forhindre fiskeri med bundtrawling. Siden da har vi arbejdet for at beskytte de sårbare økosystemer, og i 2022 kom den gode nyhed: flere havområder i Kattegat er endeligt beskyttede mod ødelæggende fiskeri. Det er en af Europas stærkeste havbeskyttelser og en sejr for livet i Kattegat. Du kan læse mere om, hvordan Greenpeaces aktion var med til at sikre denne sejr i artiklen: Havområder i Kattegat endelig beskyttet 13 år efter Greenpeace-aktion med granitblokke

Krabbe fanget i plastikkrus.

Historisk aftale mod plastikforurening

Vi har vundet det første afgørende skridt i FN-processen for en plastik-traktat! På FNs miljøtopmøde blev verdens regeringer enige om at udarbejde en global, bindende traktat, der oven i købet inkorporerer alle stadier af plastikkens livscyklus – fra udvinding af råstoffer (olie), produktion, forbrug, bortskaffelse og opsamling.Greenpeace har længe arbejdet på at beskytte naturen mod plastikforurening og bremse plastikkrisen, og der er indsamlet millioner af underskrifter verden over for at lægge pres på de regeringer, der deltager i forhandlingerne om plastiktraktaten. Nu fokuserer vi på, at den endelige traktat skal blive så ambitiøs som muligt.

En abe sidder på en træstamme i regnskoven.

Ny EU-lov kan beskytte verdens skove

Det her er en historisk sejr for verdens skove: den nye EU-lov sikrer, at virksomheder nu endelig stilles til ansvar for at sikre, at de varer, de importerer og sælger i EU, ikke må have været med til at rydde skov. Nu arbejder vi videre for, at loven også skal omfatte andre vigtige naturområder som skovsavannen Cerrado og vådområdet Pantanal.

Jaguar drikker ved flod.

FN er enige: 30 % af verdens land og have vil blive beskyttet 

I slutningen af ​​december kunne vi glæde os over, at det nu er officielt, at 30 % af verdens land- og havområder skal være beskyttede i 2030! FN-topmødet om biodiversitet (COP15) endte med, at verdens lande blev enige om et mål om at bevare biodiversiteten på Jorden og anerkendte oprindelige folks rettigheder og rolle i at bevare naturen. Samtidig ser vi, at COP15 ikke har formået at levere tilstrækkelige ambitioner, værktøjer eller finansiering, som er påkrævet, hvis vi virkelig skal stoppe masseudryddelsen. Det er ikke nok blot at sætte mål; en klar plan for implementering er også nødvendig. Greenpeace vil arbejde for at sikre, at verdens ledere holder det løfte, de har givet til naturen, og lægge pres på vores beslutningstagere for at øge indsatsen for at beskytte naturen på verdensplan.

Greenpeace-aktivister blokerer russisk tanker og maler på skibet.

Fredelige protester mod russisk olie, gas og kul

I foråret protesterede Greenpeace-aktivister mod de fossile brændsler, der ikke alene forværrer klimakrisen, men også finansierer Putins krig. I Danmark forhindrede aktivister i kajakker to tankskibe i at overføre 100.000 tons russisk olie på havet, og lignende aktioner fandt sted i Norge, Sverige og Finland. Den 5. december trådte EU’s embargo af russisk olie endelig i kraft. 

MY Arctic Sunrise ankommer til Cape Town. © Greenpeace
© Greenpeace

Shell beordret til at stoppe seismisk testning

Retten i Sydafrika har beordret Shell til øjeblikkeligt at indstille sin seismiske sprængning langs Sydafrikas vilde kyst. Det er en vigtig sejr for de berørte områder og dyrelivet, og det giver os igen håb om, at det er muligt at beskytte naturen, selv når vi er oppe imod en kæmpe virksomhed som Shell!

En grå sæl ved Doggerbanke © Suzanne Plunkett / Greenpeace
© Suzanne Plunkett / Greenpeace

Bundtrawl forbydes i flere områder

Bundtrawl er nu forbudt på Doggerbanke i Nordsøen og tre andre beskyttede områder i det britiske farvand. Denne sejr er det direkte resultat af Greenpeaces kampagnearbejde. En af vores fredelige aktioner i 2020 fik meget omtale og tvang den britiske regering til at tage vores krav alvorligt. 

No Need To Panic malet på det svenske parliament i Stockholm. © Jana Eriksson / Greenpeace
© Jana Eriksson / Greenpeace

Stockholm by vil forbyde fossile reklamer

Greenpeace har i flere år arbejdet for et fossilt reklameforbud både på europæisk plan og i forskellige byer, ligesom det allerede findes for f.eks. cigaretreklamer. Stockholm by undersøger nu, med henblik på at indføre et forbud,annoncering af fossile brændstoffer, og slutter sig dermed til et hastigt voksende antal byer i verden, der lægger restriktioner på annoncering fra olieselskaber, flyselskaber samt benzin- og dieselbiler.

Støt Greenpeace

Greenpeace er verdens største uafhængige miljøorganisation og har i snart 50 år arbejdet for at give vores fantastiske planet en stemme. Vi accepterer hverken penge fra stater eller virksomheder, hvilket gør os i stand til at være en uafhængig stemme, der alene taler for miljøets interesser. Derfor er økonomiske bidrag fra mennesker som dig også helt uundværlige.

Vær med