I denne scenarieanalyse har Ea Energi på vegne af Greenpeace undersøgt, hvorvidt forventningen om 50 PJ biogas (jf. Klimafremskrivningen 2022, Energistyrelsen) kan indfris i 2030 i et scenarie, hvor produktionen af landbrugsdyr halveres.

Analysen viser, at der, uden evt. metanisering af biogassens CO2-indhold, med stor sandsynlighed kan produceres 50 PJ biogas i Danmark i 2030 samtidig med at den animalske produktion halveres. Dette er muligt med en øget tilføring af halm og mindre tilførelse af gylle samt dybstrøelse.

Det vil dog kræve et betydeligt fokus på det ændrede biomassegrundlag, når der etableres nye anlæg. For en bæredygtig biogasproduktion er det vigtigt, at især brugen af halm som biomasseinput øges for at sikre at der ikke benyttes foderegnet biomasse.

Læs mere om analysen i vores pressemeddelelse.