I Greenpeace har vi efter rådgivning fra LIGA Advokater, som er specialiseret i markedsføringsjura, udformet en klage over Danish Crowns kampagne “Klimakontrolleret gris” til Forbrugerombudsmanden. © Greenpeace

Danish Crown har ikke kunnet dokumentere de centrale klimapåstande i sin reklamekampagne, som forvirrer forbrugerne og risikerer at forsinke den nødvendige klimaomstilling. Vi klager til Forbrugerombudsmanden for at få stoppet kampagnen.

Greenpeace klager til Forbrugerombudsmanden over Danish Crowns kampagne for “Klimakontrolleret gris.” Kampagnen er slagterikoncernens største nogensinde, og Greenpeace mener, at den indeholder flere vildledende og udokumenterede påstande.

Greenpeace har i henhold til markedsføringslovens §13 anmodet om og modtaget Danish Crowns dokumentation for kampagnens kernebudskaber – blandt andet at virksomhedens svinekød er “klimakontrolleret”, at “dansk gris er mere klimavenlig, end du tror”, at man “ikke kan skære alle grise over en kam”, og at Danish Crown har mindsket sit svinekøds klimaaftryk med 25 procent siden 2005. 

Efter at have gennemgået dokumentationen fra Danish Crown vurderer Greenpeace, at kampagnens påstande hviler på et udokumenteret grundlag og er vildledende for forbrugerne.  

Læs vores guide til greenwashing: Sådan genkender du greenwashing og undgår at blive snydt

Greenpeace vurderer også, at Danish Crowns markedsføring er direkte skadelig for opfyldelsen af Danmarks klimamål, fordi den risikerer at forsinke den nødvendige omstilling af vores kostvaner til markant mindre kød. Flere analyser peger på, at danskerne synes, det er svært at vide, hvad der klimamæssigt er de bedste valg. Ved at vildlede befolkningen om klimapåvirkningen ved dansk svinekød, bidrager Danish Crown til den forvirring.

Greenpeace har derfor efter rådgivning fra LIGA Advokater, som er specialiseret i markedsføringsjura, udformet en klage til Forbrugerombudsmanden.

Greenpeace kræver, at:

  • Danish Crown bliver pålagt at trække kampagnen tilbage
  • Danish Crown bliver pålagt at berigtige sine vildledende påstande til offentligheden
  • Danish Crown skal pålægges en bøde, der står mål med kampagnens omfattende og vildledende karakter

Vær med og skriv under på klagen og vær med til at vise Forbrugerombudsmanden, at vi er mange bag kravet om at få stoppet Danish Crowns vildledning:


Stop Danish Crowns Greenwashing

Vær med til at stoppe Danish Crowns greenwashing. Skriv under på klagen nu.

Vær med ×