Kokosimme tähän blogiin tärkeät faktat Suomen metsien tilasta.

Avohakkuu, maa mustana polton jäljiltä.
UPM:n hakkuut Natura-alueella Lopella.

Suomen metsien hiilinielu:

Suomen maankäyttösektori kääntyi vuonna 2021 hiilinielusta päästölähteeksi.
Lähde: Tilastokeskus (2022)

Suomen metsien hiilinielu supistui vuoden 2020 noin 28 miljoonasta tonnista CO2e vuoden 2021 noin 8 miljoonaan tonniin. 
Lähde: Luke (2022)

Metsänielut supistuvat koska metsiä hakataan liikaa ja puusto kasvaa liian vähän.
Lähde: Luke (2022)

Suomen metsien kasvu on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa 60 vuoteen. 
Lähde: Luke (2021).

Avohakkuu lisää metsätalouden hiilipäästöjä vähintään 20 vuodeksi.
Lähde: Arvometsä (2016).

Mitä vähemmän metsiä hakataan, sitä parempi ilmastolle.
Lähde: Ympäristöhallinto (2022).

240-vuotiaat metsät sitovat edelleen hiiltä.
Lähde: Forest issues (2022).

Vanha metsä on hiilivarasto.
Lähde: Ilmastopaneeli (2015).

Luontokato Suomen metsissä:

Kolme neljästä metsäluontotyypeistämme on uhanalaisia.
Lähde: Ympäristöhallinto (2021).

Tehometsätalous on suurin syy luontokatoon Suomessa. 
Lähde: Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus.

Monet aiemmin yleiset lintulajit, kuten hömötiainen ja töyhtötiainen vähentyvät nopeasti.
Lähde: Helsingin yliopisto (2021).

EU:n biodiversiteettistrategia edellyttää Suomea suojelemaan 30 prosenttia metsistämme.
Lähde: Ympäristöministeriö (2022).

Noin 15 prosenttia Suomen avohakkuista  tehdään monimuotoisimmiksi merkityissä metsissä. 
Lähde: Yle (2021).

Lähes kolmannes kaikista Suomen lajeista kuuluu uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien Punaiselle listalle.
Lähde: Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus.

Jo yli 800 metsiemme lajeista on uhanalaisia. 
Lähde: Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus.

Rikasta metsäluontoa löytyy Suomesta enää pieninä sirpaleina.
Lähteet: Helsingin sanomat, Syke (2018).

 Vain 6 prosenttia Suomen metsistä on suojeltu.
Lähteet: Greenpeace, Luke (2022), MMM (2022).

Suomen metsäpolitiikka:

Suomessa poltetaan energiaksi järeitä puita, tukkeja, lintujen pesäpuita ja lahopuita.
Lähde: Metsälehti (2022).

Talousmetsistä jo yli kolmannes hakataan nuorempina kuin on suositeltu.
Lähde: Metsäkeskus (2022).

Hiilinielun romahduksesta saattaa seurata Suomelle miljardiluokan lasku.
Lähde: Ilmastopaneeli (2022).

Suomessa poltetaan 300-vuotiasta ikimetsää kaukolämmöksi.
Lähde: Suomen Kuvalehti (2021).

Suomessa avohakataan suojelluksi tilastoituja metsiä.
Lähde: Yle (2022).

Puolet hakatusta puusta päätyy polttoon.
Lähde: Luke (2021).

Valtaosa suomalaisista haluaa muutoksen metsien käyttöön:

80% suomalaisista haluaa lisää luonnonsuojelua. 
Lähde: Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely 2022.

77% suomalaisista haluaa rajoittaa avohakkuita. 
Lähde: WWF:n Kantar TNS:llä teettämä kysely 2019.

64% suomalaisista suojelisi luonnonmetsät viipymättä. 
Lähde: Ympäristöjärjestöjen Taloustutkimuksella teettämä kysely 2021.

53% suomalaisista haluaa vähentää metsien hakkuita. 
Lähde: Suomen luonnonsuojeluliiton Taloustutkimuksella teettämä kysely 2022.