Greenpeace existerar för att vår sköra planet förtjänar en röst. Den behöver lösningar. Den behöver förändring. Den behöver handling.

Finland är ett skogsrikt land. Vissa människor tittar på en skog, men ser bara timmer. Men lyckligtvis finns det även miljontals människor och djur som ser ett hem, ett arv och en framtid. Överallt går människor samman för att skydda vår natur och våra samhällen.Vi på Greenpeace ser alltid till att hålla myndigheter och företag ansvariga för sina handlingar. Oavsett om det är på gatorna eller vid valurnorna, kommer vår styrka när människor arbetar tillsammans.

Vår vision

Optimism är en form av mod. Modiga handlingar och #PeoplePower kan skapa en ljusare morgondag. I detta syfte fostrar vi mod, vi bemästrar modet, delar berättelser om modiga handlingar som våra frivilliga och allierade utfört och bjuder in människor bortom deras komfortzoner till att vara modiga tillsammans med oss. Att agera kan börja hos dig individuellt i din vardag, men vi är övertygade om de stora förändringarna kommer när vi är flera som går samman för att kämpa för en bättre värld. En grön och fredlig framtid är vår strävan. Vi tror inte bara att en bättre värld är inom räckhåll, utan att den byggs redan idag. Av oss. Tillsammans. Läs mer om våra globala värderingar på vår svenska nätsida.

Våra kampanjer

Klimatförändringen är det största hotet mot en trygg framtid. Precis som i alla andra länder kämpar Greenpeace även i Finland för lösningarna till klimatkrisen. Lösningarna finns för att nå Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Först och främst gäller det övergången till ren energi. För att skapa en förändring måste vi se till att vi inte själva bidrar till stora utsläpp: det är vårt ansvar att få det finskägda energibolaget att stänga sina smutsande kolkraftverk i Europa.

I Finland har Greenpeace traditionellt kämpat för att bevara de sista naturliga skogarna. Skogslandet Finland kan hellre beskrivas som en kombination av kalhyggen och monokulturer för industrins behov. Den riktiga skogen är också vår bästa vän i kampen mot klimatförändringen. Våra skogar är ett enormt kollager och de växande träden är en kolsänka som skyddar oss mot klimatkatastrofen.

Vi är också aktiva i vårt globala arbete att skydda världshaven. Som nordbor har vi ett stort intresse att skydda den ömtåliga arktiska naturen. Som en del av Greenpeace Norden har vi samlat vår styrka mot oljeutvinning utanför Lofoten och i Barents hav.