Forskaren Melissa Wang analyserar farliga kemikalier i vattenprover i Greenpeace-laboratoriet vid Universitetet i Exeter i Storbritannien. © Alex Stoneman / Greenpeace

Visste du att Greenpeace har ett eget laboratorium? Greenpeace använder flera metoder i sitt arbete för klimat och miljö och en av metoderna är forskning.

Forskningsenheten är en del av Greenpeace International, och har sin verksamhet i sitt eget huvudkontor, The Greenpeace Research Laboratories. Från sin bas vid University of Exeter i Storbritannien erbjuder laboratorierna vetenskaplig rådgivning och analytiskt stöd till Greenpeace-kampanjer runt om i världen, inom en rad olika discipliner.

Laboratorierna är utrustade med hårdvara för att analysera förorenande tungmetaller och organiska ämnen i prover som tas i fält. En omfattande databas med vetenskaplig litteratur har byggts upp sedan 1986, och är en central resurs i arbetet.

Vad gör Greenpeace forskningsenhet?

Expertisen i forskargruppen omfattar ett antal discipliner, inklusive toxikologi, organisk och oorganisk kemi, biokemi samt landbaserad- och marin ekologi.

Här är några exempel på vad forskningsenheten arbetar med:

Oljeutsläppens källor och effekter
Exempel: Denna rapport undersöker effekterna av föroreningar på sjöfåglar och deras häckningsplatser efter ett större oljeutsläpp.

Plastföroreningar i havet
Exempel: Denna analys behandlar plast i havet och de giftiga kemiska föreningarna i plasten.

Giftigt industriavfall
Exempel: Denna fallstudie från 2021 undersöker organiska föroreningar i jord- och askprover från en brandplats på en deponi för farligt avfall i Polen.

Extremt väder, orsaker och effekter
Exempel: Denna rapport visar effekterna av extremt väder i Afrika på klimatet.

Vikten av biologisk mångfald
Exempel: Denna korta analys visar hur biologisk mångfald är kopplat till våra livsmedelssystem.

Industriella luftföroreningar
Exempel: Denna rapport visar kostnaderna för luftföroreningar för människor och ekonomi.

Hur djuphavsgruvdrift påverkar valar
Exempel: Denna rapport visar vilken påverkan djuphavsgruvdrift har på valar.

Bekämpningsmedel
Exempel: I det här pressmeddelandet kan du läsa en rapport om mängden bekämpningsmedel i limefrukter

Detta är givetvis bara ett litet urval av det arbete som har utförts under de senaste 35 åren, och som pågår än idag. En fullständig lista över alla publikationer, genomgångar, analyser och presentationer från forskningsenheten finns här.

Dr. Kirsten Thompson, ledande forskare på Greenpeace-skeppet Arctic Sunrise, tar vattenprover för eDNA-analys nära Pauletön i Antarktis.© Abbie Trayler-Smith / Greenpeace

Varför är det viktigt att Greenpeace arbetar forskningsbaserat?

Att vi bedriver, och utgår från, forskning är avgörande för vår möjlighet att skydda planeten. Många av de problem vi står inför globalt, som klimatförändringar, ozonnedbrytning och spridning av giftiga kemikalier, kan bara upptäckas och förstås genom forskning.

Det är även viktigt att vi kan försvara våra ståndpunkter i kontroversiella ämnen, som kärnkraft, genom vetenskapliga bevis. Detta kan endast göras på ett tillförlitligt sätt genom noggrann analys av data, och inte genom att basera våra kampanjer på känslor eller personliga uppfattningar.

Klimatkrisen är inte en känsla – det är ett faktum.

Vår forskning skulle inte vara möjligt utan stödet från våra givare. Stötta framtida framsteg du med – bli månadsgivare.