Oslo, Norja – Greenpeace Norden ja norjalainen ympäristöjärjestö Natur og Ungdom saavuttivat 18.1. historiallisen voiton ilmasto-oikeudenkäynnissä Norjan valtiota vastaan, kun oikeuden päätös mitätöi kolmen Pohjanmerellä sijaitsevan öljy- ja kaasukentän luvat.

Järjestöt veivät marraskuussa 2023 Norjan valtion oikeuteen, koska hiljattain hyväksytyt luvat kolmelle uudelle Pohjanmeren öljy- ja kaasukentälle, Breidablikkille, Yggdrasilille ja Tyrvingille, rikkovat Norjan perustuslakia, Euroopan talousalueen lakia ja Norjan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita. Järjestöjen mukaan Norjan energiaministeriö ei myöskään ottanut huomioon YK:n lapsen oikeuksien yleissopimusta lupien hyväksynnän yhteydessä, ja tämän takia luvat tulisi mitätöidä.

Oslon käräjäoikeuden eilen antaman päätöksen mukaan kaikkien kolmen öljy- ja kaasukentän hyväksynnät on mitätöitävä. Samalla oikeus antoi määräyksen, jolla kielletään valtiota myöntämästä uusia rakennus- tai tuotantolupia näiden kenttien alueille.

”Päätös osoittaa, että luvat näille öljy- ja kaasukentille hyväksyttiin laittomalla perusteella ja niiden tuotanto on lopetettava välittömästi. Odotamme kaikkien muidenkin öljy- ja kaasukenttähankkeiden pysähtyvän”, sanoo Frode Pleym, Greenpeacen maajohtaja Norjassa.

“Maailmalla on meneillään tuhansia ilmasto-oikeudenkäyntejä, joissa kansalaiset vaativat valtioilta ja yrityksiltä riittäviä toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Tämä päätös antaa toivoa ja kannustaa käyttämään oikeudellisia keinoja välttämättömien ilmastotoimien vauhdittamiseksi – myös Suomessa. Harkitsemme tällä hetkellä jatkoaskelia vuonna 2022 käynnistyneelle Suomen ensimmäiselle ilmasto-oikeudenkäynnille”, kommentoi Greenpeacen  Suomen maajohtaja Touko Sipiläinen.

Järjestöt huomauttivat erityisesti siitä, että Norjan valtion on tehtävä vaikutusarvio näiden kolmen öljy- ja kaasukentän maailmanlaajuisista ilmastovaikutuksista, mitä se ei ollut riittävällä tavalla tehnyt, tai oli jättänyt kokonaan tekemättä.

”Tämä on tärkeä voitto nykyisille ja tuleville sukupolville sekä ympäristölle. Oikeuden päätöksen myötä miljoonat tynnyrit öljyä jäävät poraamatta. Oikeudenkäynnin aikana valtio yritti vähätellä uusien öljy ja kaasukenttien päästöjen maailmanlaajuista vaikutusta, mutta oikeuden päätöksen mukaan näillä päästöillä olisi katastrofaalisia vaikutuksia ilmastolle, luonnolle ja ihmisille”, sanoo Gytis Blaževičius, Natur og Ungdomin johtaja.

Tuomioistuin korosti myös hyväksyntäprosessin menettelyllisiä ongelmia, esimerkiksi riittämätöntä kansalaisten osallistamista, ja totesi, että lupien hyväksynnät olivat riittämättömiä EU-lainsäädännön näkökulmasta.Norjan on Euroopan talousalueeseen kuuluvana maana noudatettava EU:n lainsäädäntöä, vaikka se ei ole jäsenmaa.

Tuomioistuin totesi myös, että lasten oikeus tulla kuulluksi täytyy turvata julkisilla kuulemisilla, osana lain edellyttämää ympäristövaikutusten arviointia. Käräjäoikeus pidättäytyi arvioimasta mahdollisia yleissopimusrikkomuksia, koska se odottaa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimelta selvityksiä aiheeseen liittyen.

Valokuvia oikeusistunnosta Greenpeacen kansainvälisessä kuvapankissa.

Lisätiedot

Kaisa Kosonen, ilmasto- ja energia-asiantuntija
+358 50 368 84 88
[email protected]

Juuso Janhunen, tiedottaja
[email protected]
040 482 55 41