Greenpeacen ja tutkijaryhmän matka Antarktiksella on alkanut. Stony Brookin yliopiston tutkijat ovat löytäneet valkokulmapingviinejä kokonaan uusilta alueilta Antarktiksen niemimaalla. Löydöt kertovat ilmastokriisin vaikutuksista.

Valkokulmapingviinejä Anderssonin saarella.
Valkokulmapingviinejä Anderssonin saarella tammikuussa 2022. Kuva: Tomás Munita / Greenpeace.

“Täällä voimme nähdä ilmastokriisin tapahtuvan suoraan silmiemme edessä. Pingviinien levittäytyminen uuteen elinympäristöön kertoo merijään häviämisestä”, sanoo Iso-Britannian Greenpeacen meriasiantuntija Louisa Casson Arctic Sunrise -alukselta.

Tutkijat löysivät kokonaan uuden yhdyskunnan valkokulmapingviinejä Anderssonin saarelta Antarktiksen niemimaan itäpuolelta. Lisäksi he löysivät valkokulmapingviinejä kokonaan uudelta alueelta Antarktisen niemimaan pohjoiskärjen tuntumasta.

Kyseessä on eteläisimpiä havaintoja valkokulmapingviinien pesinnästä Antarktisen niemimaan itäpuolelta. Jääolot ovat aikaisemmin olleet liian karut valkokulmapingviineille, ja näin etelästä on löydetty aiemmin vain yksi valkokulmapingviinien pesä. Nyt löydetyssä Anderssonin saaren pingviiniyhdyskunnassa oli 75 pingviinin poikasta.

Tutkijoiden tekemät löydöt tarjoavat uusia todisteita siitä, että valkokulmapingviinit siirtyvät yhä etelämmäs ilmaston lämmetessä. 

Greenpeacen tutkimusmatkalla on ensimmäistä kertaa kartoitettu alueita, joissa pingviiniyhdyskuntia on aiemmin havaittu vain satelliiteista.

“Näiden kaukaisten saarten kartoittaminen antaa meille parempaa ymmärrystä siitä, miten alueen pingviinit reagoivat ilmastonmuutokseen. Kuten olimme odottaneet, näemme valkokulmapingviinejä lähes kaikkialla. Tämä kertoo siitä, kuinka rajusti ilmastonmuutos vaikuttaa Antarktiksen pingviinilajistoon”, sanoo ekologian ja evoluution professori Heather J. Lynch Stony Brookin yliopistosta.

Pingviinit ovat erinomainen indikaattori, jonka muutokset kertovat laajemmista muutoksista Eteläisellä jäämerellä ilmastonmuutoksen ja teollisen kalastuksen takia. Hiljattain tehty tutkimusmatka osoitti, kuinka myssypingviinien yhdyskunnat Elefanttisaarella ovat romahtaneet viimeisten vuosikymmenten aikana.

Greenpeacen Arctic Sunrise -alus kartoittamassa Antarktista.
Greenpeacen Arctic Sunrise -alus kartoittamassa Antarktista tammikuussa 2022. Kuva: Tomás Munita / Greenpeace.

Mertensuojelusopimus olisi historian suurin suojelupäätös

Eteläisen jäämeren suojelukomissio on vuosi toisensa jälkeen epäonnistunut suojelualueiden perustamisessa. Laajat mertensuojelualueet ovat paras keino auttaa merieliöitä selviytymään nopeista muutoksista. 

Yli sata hallitusta on sitoutunut suojelemaan vähintään 30 % maailman meristä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan uutta mertensuojelusopimusta, jonka avulla kansainvälisille merialueille voidaan perustaa suojelualueita. Maailman päättäjät kokoontuvat keväällä neuvottelemaan mertensuojelusopimuksesta, joka olisi toteutuessaan ihmiskunnan historian suurin suojelupäätös.

“Tämä on toiminnan vuosi! Hallitusten on saatava aikaan uusi kansainvälinen mertensuojelusopimus, jolla vähintään 30 prosenttia maailman meristä tulee suojelun piiriin vuoteen 2030 mennessä – ja niiden on ryhdyttävä töihin Eteläisen jäämerensuojelemiseksi. Pingviinit eivät voi odottaa – eivätkä ihmiset”, sanoo Greenpeace Nordenin meriasiantuntija Laura Meller.

Allekirjoita aloitteemme merten suojelemiseksi.

Lisätietoja: 

Laura Meller
040 180 3322
[email protected]

Greenpeacen tiedote englanniksi.