KYLLÄ MERTENSUOJELU- SOPIMUKSELLE! Auta saavuttamaan 4 000 000 allekirjoitusta.

Muovijätteestä liikakalastukseen – merten elämä on vaarassa. Vähintään 30 % on suojeltava vuoteen 2030 mennessä, jotta merten elämä voi elpyä. YK:n maat kokoontuvat elokuussa päättämään maailman merten suojelusta. Vaadi Suomelta vahvaa toimintaa – allekirjoita vetoomus.

OLEMME TUTKIMUSMATKALLA INTIAN VALTAMERELLÄ

Kamppailu mertensuojelusopimuksen puolesta jatkuu. Matkaamme Intian valtamerellä, missä tutkimme yhtä maailman suurimmista ekosysteemeistä ja teemme yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa merten suojelemiseksi. Tieteellisen tutkimuksen avulla opimme lisää Intian valtamerten ihmeellisestä elämästä ja paljastamme merten hädän.

MERTEN ELÄMÄ ON SUOJELTAVA NYT

Merten elämä ei voi odottaa suojelua enää pidempään – tehokalastus uhkaa ainutlaatuisia lajeja ja tuhoaa elintärkeitä ekosysteemejä, öljynporaus saastuttaa meremme ja syvänmeren poraus hävittää ennen tutkimattomia alueita. Edellisessä YK:n kokouksessa mertensuojelusopimuksen toteutuminen jäi kiinni kahden maan päätöksestä. On selvää, että poliitikkojen on vastattava tähän haasteeseen ja YK:n maiden on päästävä yhteisymmärrykseen mertensuojelusta NYT.

Haikalat ovat uhattuina ihmisten toimesta

Haikalat ovat uhattuina ihmisten toimesta

Hai on merten sankari. Koska se on huippupeto, se saalistaa pienempiä kaloja ja siten pitää merten tasapainoa yllä. Tehokalastus tuhoaa haikantoja ja siksi ne tarvitsevat suojelua.

6/7 merikilpikonnalajista on uhanalainen

6/7 merikilpikonnalajista on uhanalainen

Tiesitkö, että merikilpikonnat ovat uineet valtamerissä yli 100 miljoonan vuoden ajan, aina dinosaurusten ajasta lähtien? Mutta nyt ihminen on ajanut merikilpikonnat sukupuuton partaalle.

VAIN 2 % MAAILMAN MERISTÄ ON SUOJELTU

Vähintään 30 % valtameristä on suojeltava ennen vuotta 2030, jotta merten elämä voi elpyä. Nyt vain 2 % on suojeltu.Tänä vuonna YK:n jäsenmaiden ministerit tapaavat ja tekevät päätöksen valtamerten suojelusta viimeisen kerran. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa, miten merten suojelu on yhteydessä ilmastokriisin ratkaisemiseen ja eläinten sukupuuttoaallon pysäyttämiseen. 

Yli 3,5 miljoonaa ihmistä on jo antanut äänensä merille – oletko mukana? Auta suojelemaan meriä ja allekirjoita kansainvälinen vetoomus. Vetoomuksen nimet tullaan luovuttamaan Suomen ulkoministerille ja muille päättäjille.

ALLEKIRJOITA VETOOMUS JO TÄNÄÄN

Allekirjoita kansainvälinen merivetoomus nyt ja vaadi, että myös Suomen hallitus ponnistelee vahvan mertensuojelusopimuksen puolesta merten ihmeellisen elämän suojelemiseksi. Pidetään yhdessä huolta, että merten elämä saa ansaitsemansa suojelun.

Mitä allekirjoituksilla tehdään?

Mitä allekirjoituksilla tehdään?

Kaikki allekirjoitukset sekä Suomesta, että kansainvälisesti tullaan luovuttamaan ulkoministereille YK:n kokouksessa 2021, jossa päätetään mertensuojelusopimuksesta.

Mitä konkreettista Greenpeace tekee?

Mitä konkreettista Greenpeace tekee?

Tavallisten ihmisten tietoisuuden lisääminen on yksi tärkeä päämäärämme. Lisäksi asiantuntijamme seuraavat luonnon tilaa ja puuttuvat epäkohtiin vaikuttamalla päättäjiin. Teemme myös tutkimustyötä, josta yksi viimeisimmistä on raportti kilpikonnien elinolosuhteista.

Mihin tietojani käytetään?

Mihin tietojani käytetään?

Pyydämme luonnonsuojelutyöstä kiinnostuneiden ihmisten yhteystietoja, jotta voimme lähettää päivityksiä viimeisistä tapahtumista ja tarjota tietoa uusista mahdollisuuksista vaikuttaa. Tietojen avulla varmistamme myös, että vetoomuksen on allekirjoittanut oikea ihminen. Greenpeace ei koskaan jaa yhteystietoja eteenpäin tai kolmansien osapuolien kanssa.