Klimafinans og Oljefondet

En rettferdig grønn omstilling bort fra fossil energi er umulig å oppnå uten at pengestrømmen til forurensende energi stoppes. Derfor er det kritisk at investeringer trekkes bort for fossilt og overføres til fornybar energi og energieffektivisering.

Greenpeace-aktivist i vannet holder et banner med teksten "Choose people over oil" - "Velg mennesker framfor olje". Statoil-oljeriggen Songa Enabler i bakgrunnen.
Activists Protest against Shell in the North Sea

Problemet med finans og Oljefondet

Hvor penger investeres har stor påvirkningsmakt. For eksempel er det svært vanskelig å komme ut av den fossile alderen fordi pengestrømmen over lang tid gått til fossile investeringer. Bærekraftige investeringer kan også være en del av løsningen på klimakrisa.

Dette gjelder også vårt eget oljefond, også kalt Statens pensjonsfond utland (SPU) eller «Oljefondet». Fondet har betydelige investeringer i fossile selskaper som Exxon, BP og Shell. Dette betyr at våre felles sparepenger går til utslippsverstinger som herjer med den sårbare planeten vår. At fondet har forpliktet seg til et mål om netto nullutslipp innen 2050 er et steg i riktig retning, men Oljefondet bør bli fossilfritt så raskt som mulig. Flere andre fond har allerede bestemt seg for å utelate fossile investeringer.

Hva vi gjør med klimafinans og Oljefondet

Vi jobber med å stoppe pengestrømmen til fossilindustrien, gjennom å påvirke store investorer til å trekke sine investeringer bort fra fossil energi. Disse pengene bør re-investeres i grønne næringer i stedet. Vi gir nyttig informasjon til store pengefond om hvilke selskaper de ikke bør investere i fordi virskomheten er klimaskadelig, til skade for urfolk eller av andre grunner er skadelig for natur og klima. I Norge jobber vi med å få Oljefondet til å fase ut investeringer i olje og gass.

Demonstrasjon og banner med teksten "Oljefondet ut av kull." I 2015 trakk Oljefondet seg ut av klimaverstingen kull.

Lær mer om sakene