Save our seas

Det er mye vi ikke vet om havet. Men en ting vet vi, og det er at store deler av havet må beskyttes om vi skal kunne fortsette å leve av det.

I århundrer har vi nordmenn høstet og levd av havet. Erna Solberg sier vi skal fortsette med de neste hundre årene også. Men det forutsetter at vi begynner å ta bedre vare på havet, som nå står overfor hurtig oppvarming, havforsuring, plastforurensning og overfiske.

For å takle disse utfordringene, må vi mennesker sørge for å beskytte viktige områder for livet i havet. Da kan sårbart, marint liv få fred til å håndtere truslene det står overfor.
Forskere mener at minst 30 prosent av havet må beskyttes innen 2030 for å ta vare på marint liv.

Dette må Norges havstrategi, som Solberg snakker så varmt om, også gjenspeile. For det kommer til å være vanskelig å fortsette å høste ressurser fra et ødelagt hav. Til inspirasjon burde Erna se til Storbritannia, som lytter til ekspertene, og støtter 30 prosent marint vern innen 2030. I tillegg til å jobbe for å beskytte havområder hjemme i Norge,forventer vi at Solberg-regjeringen støtter arbeidet med en “Parisavtale for havet”, som det nå forhandles om i FN.

Hav uten grenser

Det er nemlig ikke slik i havet som på land, at vi har landegrenser. Over 60 prosent av havet er såkalt internasjonalt farvann – havområder som ligger utenfor nasjonalstaters kontroll. I dag finnes det ingen måte for å beskytte disse havområdene. En sterk, global FN-avtale for havene kan endre dette, og det må Norge støtte.

Norge har allerede gått foran når det gjelder plastforurensing, og tatt initiativ til en internasjonal avtale for å bekjempe plast i havet. Nå er det på tide at Erna Solberg bygger videre på dette, og også beskytter havet på andre områder.

Vern og verdiskapning, hånd i hånd

Statsministerens havstrategi  handler mye om verdiskapning og den blå økonomien. Det ser ut som at enkelte aktører prøver å bygge opp en motsetning mellom det å beskytte havet i form av vern, og det å drive verdiskapning. Det er en farlig motsetning som ikke må få lov til å prege politikken Norge fører. Forskningen viser nemlig at for eksempel fiskerinæringen kan nyte godt av økt beskyttelse av havområder. Joda, noen områder vil bli stengt for fiske, men samtidig er det gode muligheter for mer fangst i naboområdene.

Gjennom å beskytte havområder kan vi altså også sikre fiskerinæringa og dens arbeidsplasser for fremtiden, og det trengs. I dag er 30 prosent av verdens fiskebestander overfisket, mens 60 prosent er fisket til bristepunktet for hva som er bærekraftig. Å beskytte 30 prosent av havet kan også skape én million nye jobber, ifølge FN.

Dette viser tydelig at vern og verdiskapning i havet ikke er noen motsetning. Det må bare gjøres riktig.

Hjelp oss å beskytte havet, send sms med kodeord “Greenpeace” til 2474 for å støtte arbeidet vårt med 150,- i måneden.