Klær og klesindustrien

Internasjonale «fast fashion»-selskaper produserer mer klær enn planeten kan håndtere, og vi ser at klesindustrien har et enormt klima- og naturfotavtrykk. Å kjøpe færre nye klær og unngå syntetiske materialer er en viktig del av løsningen.

Klær på kleshengere. Bilde fra et second hand-arrangement i Amsterdam.
Tekstil- og plastavfall på deponiet Dandora i Nairobi.

Problemet med klær og klesindustrien

Klesbransjen er en av de mest forurensende industriene i verden. Internasjonale «fast fashion»-selskaper produserer mer klær enn planeten kan håndtere. Dagens trender er morgendagens søppel, og klærne produseres billig og kastes fort. I Norge kjøper vi nå dobbelt så mye klær som i 1990.

Klesindustrien bidrar til både store klimagassutslipp og negativ påvirkning på miljøet. Faktisk står tekstilindustrien for 8 prosent av verdens klimagassutslipp. Klær av lav kvalitet masseproduseres og selges billig. Og fordi motebildet utvikler seg så fort er det masse klær som aldri blir solgt. Tall viser at så mye som 30 prosent av klærne som produseres ikke selges, men går rett i søpla.

Dette er mulig blant annet på grunn av billige fibre som er laget av plast, og dårlige arbeidsforhold, lave lønninger og utnyttelse av arbeidere som produserer klærne i fattige land. Klesproduksjon fører til utslipp av miljøgiftige kjemikalier og mikroplast og forurensning av land, elver og hav, i tillegg til at det krever store mengder vann.

Hva vi gjør med klær og klesindustrien

Vi gransker og legger press på tekstilindustrien for at de skal produsere klær på en mer bærekraftig måte og slutte å forurense miljøet. Vi krever at selskaper forplikter seg til å stoppe utslipp av kjemikalier i elver, innsjøer, hav og landområder.

Gjennom Detox My Fashion-kampanjen har vi krevd at store klesmerker slutter å forurense elver og hav med giftige kjemikalier. Ti års arbeid med Detox-kampanjen, inkludert undersøkelser, rapporter, aksjoner og underskriftskampanjer, har ført til at 80 Detox-forpliktede selskaper er på god vei mot å eliminere alle farlige kjemikalier fra leverandørkjedene sine.

Greenpeace-frivillige har brukt snøspray til å skrive «Detox» på vinduene til en Zara-butikk i Berlin.

Lær mer om sakene