Trusler mot havet

Livet i havet trues av overfiske og plastforurensning – men dette er ikke de eneste truslene. Greenpeace kjemper blant annet mot gruvedrift på havbunnen, oljeboring, forurensning fra miljøgifter og havforsuring som følge av klimaendringene.

Greenpeace-protest mot gruvedrift på havbunnen i Stillehavet. Foto: Marten van Dijl, Greenpeace
Korallrev i Raja Ampat, Papua, Indonesia.

Hvorfor havet er truet

Gruvedrift på havbunnen, oljeboring, forurensning fra miljøgifter og havforsuring som følge av klimaendringene bidrar til å true de allerede sårbare havområdene våre. Dette er skadelig både for de mange økosystemene i havet, men også for mennesker og klimaet.

I dag er bare to prosent av havet vernet. Dette er utilstrekkelig i møte med de enorme truslene havet står ovenfor.

Hva vi gjør med truslene mot havet

Vi har i mange år jobbet for at FN skal innføre en global havavtale som gjør det mulig å opprette marine verneområder og verne 30 prosent av havet, slik forskere anbefaler. I 2023 ble FN-landene endelig enige om en havavtale! Det er en stor seier. Vi jobber for at alle land skal ratifisere avtalen så fort som mulig, slik at den faktisk trer i kraft, og fortsetter arbeidet for at 30 prosent av havet blir vernet.

I Norge jobber vi opp mot både stortingspolitikere og regjeringen. Vi krever at Norge tar ansvar for norske havområder gjennom å verne minst 30 prosent av norske havområder. Vi jobber også for en stans av ny oljeleting, håndheving av det internasjonale 1,5-gradersmålet og for et forbud mot mineralutvinning på havbunnen.

Greenpeace-skipet Arctic Sunrise i Tasiilaq, på østkysten av Grønland.

Lær mer om sakene