Klimaavtaler

Internasjonale klimaavtaler konkretiserer hvordan vi skal unngå de verste klimaendringene, og fordeler ansvar for klimahandling. Under Parisavtalen ble 193 land enig om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Flood Victims in Bangladesh Move to Higher Ground.

Hvorfor vi trenger klimaavtaler

Klimaendringene rammer alle, men noen rammes hardere enn andre. Lavtliggende land som Bangladesh og øystater som Tuvalu risikerer å oversvømmes på grunn av et høyere havnivå hvis den globale oppvarmingen overstiger 2 grader. Derfor har verden bestemt gjennom Parisavtalen at den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader, og helst ikke overstige 1,5 grader.

Det er de sårbare landene som har minst ansvar for klimakrisa. Den rikeste halvparten av verdens land står for 86 prosent av de globale klimagassutslippene. Den fattigste halvparten av verdens land står for bare 14 prosent av klimagassutslippene, og de aller fattigste landene står for knappe 0,5 prosent av utslippene. Dette er dypt urettferdig, og derfor er det de rike landene som må ta størst ansvar for å kutte utslipp og slutte med fossil energi. Dette kalles klimarettferdighet.

Internasjonale klimaavtaler som FNs klimakonvensjon og den underliggende Parisavtalen, samt de årlige klimaforhandlingene knyttet til disse må organiseres etter prinsippet om klimarettferdighet. Forhandlingene sier oss ikke bare hva klimamålene må være for å unngå de verste klimaendringene. De fordeler også hvilke land som har ansvar for hvilke utslipp og klimatiltak i verden.

Hva vi gjør for å styrke klimaavtaler

Greenpeace er alltid til stede på de internasjonale klimaforhandlingene. Vi støtter de sårbare landenes krav om ambisiøse klimatiltak og legger press på land som ikke tar sin del av ansvaret. Det ansvaret gjelder både disse landenes nasjonale utslipp, men også at de bidrar til FNs grønne fond som skal hjelpe de sårbare landene med teknogiutvikling og utslippskutt. Noe av arbeidet handler om å møte politikere og forhandlere, tilby vår kunnskap og komme med innspill til dokumentene. Dessuten gjennomfører vi aksjoner eller andre aktiviteter som setter søkelyset på det som står på spill i forhandlingene.

Utenom klimaforhandlingene jobber Greenpeace intenst for å påvirke politikerne til å ta klimaansvar på hjemmebane. I Norge betyr det at vi jobber mye med å stanse leting etter ny olje og gass.

UN Meeting on Global Oceans Treaty - Messages in New York

Lær mer om sakene