Hva er FNs klimapanel?

FNs klimapanel (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) utarbeider rapporter som oppsummerer og vurderer den best tilgjengelige kunnskapen om klimaet og klimaendringene. FNs klimarapporter er det viktigste vitenskapelige grunnlaget for politiske beslutninger om klima. I 2021, 2022 og 2023 har IPCC sluppet flere delrapporter som en del av en sjette klimarapport.

Her forklarer vi hva de seneste rapportene sier, og gir tips til hvordan du kan engasjere deg.

Oppsummering av klimarapporten til FNs klimapanel fra mars 2023

20. mars slapp FNs klimapanel den hittil siste klimarapporten sin, AR6 Synthesis Report (SYR). Synteserapporten er siste del av FNs klimapanels sjette hovedrapport. Denne klimarapporten oppsummerer de viktigste funnene fra tidligere rapporter. Den sier blant annet at med hastetiltak er 1,5-gradersmålet i Parisavtalen fortsatt innen rekkevidde.

Ti hovedpunkter fra FNs siste klimarapport fra 2023

  1. Menneskeskapte klimaendringer er omfattende, raske og intensiverer seg
  2. Påvirkninger og risikoer kommer raskere og vil bli mer alvorlige tidligere
  3. De som er minst ansvarlige for klimakrisen, rammes hardest
  4. Dagens tiltak fører oss mot 2,2–3,5 graders oppvarming
  5. Med hastetiltak er 1,5-gradersmålet i Parisavtalen fortsatt innen rekkevidde
  6. Vi er inne i et avgjørende tiår, og vi har alle løsningene vi trenger
  7. Vi må fase ut fossile brensler raskt
  8. Løsninger må settes ut i livet
  9. Omstillingen må være rettferdig og inkluderende
  10. Vi trenger gjennomgripende endring, i alle sektorer

Les mer om FNs siste klimarapport fra 2023 her

Denne grafen viser hvordan klimaendringene rammer, og hvor sårbar kloden er for de ulike gradene av temperaturstigning:

28. februar 2022 leverte FNs klimapanel (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) den hittil siste klimarapporten, delrapport 2 i den sjette hovedrapporten. Det er klimapanelets mest omfattende vurdering av klimapåvirkninger til nå. Grafen viser hvordan klimaendringene rammer, og hvor sårbar kloden er for de ulike gradene av temperaturstigning.
Søylen som ligger til lengst venstre (1) viser hvor utsatt økosystemer er for økt global temperatur. For eksempel står korallrev i fare for å dø ut, selv om vi klarer å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Videre vil ekstremvær komme mer hyppig enn det vi opplever i dag (2). Grafen kan også fortelle oss at klimakrisen vil ramme ulikt. Det er mer sannsynlig at klimapåvirkningen vil være større i enkelte lokale områder (3), enn globalt. (4) Den siste søylen (5) viser hvor stor risikoen for enkelthendelser av stor skala skjer, som skogbranner, tyfoner og flommer.

Gustaf Skarsgård oppsummerer FNs klimarapport

Se videoen av vår ambassadør, skuespiller Gustaf Skarsgård, der han oppsummerer innholdet i rapporten på fem minutter:

LES OGSÅ: Din guide til klimatoppmøtet COP28 i Dubai 2023

Les mer om hva du kan gjøre her.