Mandagens rapport om naturmangfold fra Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) stadfester at vi må gjøre noe nå hvis vi skal unngå menneskeskapt massetap av verdens plante-og dyrearter.

Rapporten advarer om at opp mot én million arter er i ferd med å bli utryddet. Det er mer enn noen gang i menneskets historie, og kommer til å få store konsekvenser både for verdens matsikkerhet og ressursgrunnlaget for vår egen velstand.

Ifølge rapporten vil de fleste av målene som er satt i den nåværende avtalen for naturmangfold ikke bli møtt når den går ut i 2020. Det undergraver også bærekraftsmålene FN har satt for 2030. I 2020 møtes verdens stater i Beijing for å bli enige om en ny avtale for naturmangfold for tiden etter 2020.

– Dette er skremmende lesning, og gir et bilde av virkeligheten bak de mange internasjonale avtalene og løftene om at ting vil bli bedre, sier leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

Sammen med WWF Verdens Naturfond har derfor Greenpeace foreslått for Equinors generalforsamling at selskapet skal la være å lete etter olje i sårbare områder, som for eksempel Australbukta.

– Equinor planlegger å drive oljevirksomhet i flere av verdens mest sårbare områder med tanke på både dyreliv og natur. IPBES’ rapport er det siste beviset i rekken av svært mange som forteller at dette ikke går hvis vi vil ta vare på jorda vår, sier Pleym.

Han mener de politiske målene som blir satt, bør kreve mer forpliktelse.

– Neste år skal verden bli enige om en ny avtale for å ta vare på livet på jorda etter 2020. At nesten ingen av 2020-målene er nådd, viser at nye ambisiøse mål blir meningsløse uten politisk handling, sier Pleym.

Nå håper Greenpeace at naturen og verdens klima blir prioritert over penger.

– For å takle denne krisen må vi begynne å sette hensynet til natur og mennesker foran kortsiktige økonomiske interesser. Vi trenger ledere som tør å se sannheten i øynene, nekter å godta videre ødeleggelse av planeten og begynner å beskytte økosystem, bevarer naturmangfold og drastisk kutter klimagassutslipp. Det er sikkert skummelt for dem med makt å handle, men denne rapporten viser at det er skumlere å la være, sier Pleym.