A banner reading ‘Give the Congo Basin Forest a Chance’ is displayed on harbour logs at the terminal in Matadi, DRC.

En av frontlinjene for å stoppe klima- og naturtapskrisa, er regnskogen i den Demokratiske Republikken (DR) Kongo. Der kjemper Greenpeace en kamp for å unngå en feil som har blitt gjort mange andre steder, nemlig å åpne regnskogen for mer industriell hogst. Industriell og kommersiell hogst er ikke bare skadelig i seg selv, men fører også med seg nye veier, ulovlig hogst og annen aktivitet som øker presset mot regnskogen. Dette er en kamp som involverer korrupte ministre, uansvarlige hogstselskaper og norske regnskogmillioner. 

Greenpeace har en rekke ganger advart det norskfinansierte Central African Forest Initiative (CAFI) mot å være for lett på hånden når de deler ut penger til regnskogprosjekter i DR Kongo.  

Gang på gang har ulike miljøministre i DR Kongo delt ut ulovlige hogsttillatelser etter at Norge har gitt penger. Nå har det skjedd igjen. I januar godkjente DR Kongos miljøminister Claude Nyamugabo ni kontrakter for hogst av regnskog. Det gir tillatelse til å hugge i et område på 20 000 km2, noe som er dobbelt så stort som Rogaland fylke. I mars oppdaget Greenpeace og våre samarbeidspartnere i DR Kongo hva som hadde skjedd. Nå har vi analysert kontraktene og konkludert med at hogsttillatelsene ikke bare fører til mer rasering av regnskog, men at de også er delt ut ulovlig. 

Dette må få konsekvenser for den norske regnskogsatsingen i landet. Den norske staten kan ikke dele ut penger til bevaring av regnskogen og se på at Kongos miljøminister har en helt annen agenda, og attpåtil bryter loven. Derfor har vi sendt en rekke spørsmål til styret i CAFI, hvor vi blant annet spør om de vil holde tilbake penger og hva de anser som gyldige hogstkonsesjoner i landet. 

De ni hogstkontraktene ble inngått kort tid etter at CAFI godkjente et omstridt program som ser industriell hogst av regnskog som en økonomisk utviklingsmulighet i stedet for en trussel mot miljø og klima. Hogstindustrien i Kongo er gjennomsyret av korrupsjon, ulovligheter og politiske interesser, og vi har derfor advart mot å godkjenne dette programmet. Flere av de involverte selskapene har lyssky politiske forbindelser, og bør etterforskes.

Vi ønsker selvfølgelig at Norge og initiativet CAFI skal lykkes med å begrense avskogingen av verdens nest største regnskog, men da må Norge være tydelige på at ulovlige utdelinger av hogsttillatelser ikke aksepteres. Vi aksepterer ikke at Norge setter sitt godkjentstempel på en hogstindustri gjennomsyret av korrupsjon, straffefrihet og konflikter med lokalsamfunn. 

Vi krever derfor at CAFI og Norge bryter tausheten, tar avstand fra de ulovlige kontraktene, krever at de blir kansellert og venter med å implementere det kontroversielle hogstprogrammet inntil alle mulige ulovligheter har blitt etterforsket.