Et flyfoto av tett, grønn skog i DR Kongo. En bred elv slynger seg som en hestesko gjennom landskapet.
Monboyo-elva og torvskog i Salonga nasjonalpark i DR Kongo. Kongobassenget er den mest karbonrike tropiske regionen i hele verden, og anslås å holde på tre år av verdens totale CO2-utslipp. Foto: Greenpeace

Regjeringen i DR Kongo har åpnet for oljeleting i verdens nest største regnskog, og lagt 30 olje- og gassblokker ut på auksjon. Om utdelingen ikke stoppes, vil konsekvensene bli katastrofale. Kongo bruker norsk oljeleting som argument for at de har rett til å gjøre det samme. 

Kongobassenget er verdens nest største regnskog, og et gigantisk karbonlager tilsvarende 30 milliarder tonn CO2, eller tre år med verdens samlede utslipp. Oljeleting her vil være en katastrofe for et rikt dyre- og planteliv, urfolkssamfunn som er avhengige av skogen og klimaet.  

Ødelegger regnskogarbeidet

Oljeauksjonen ødelegger for regnskogarbeidet Norge har brukt store summer på. Siden 2016 har den norske regjeringen brukt 2,8 milliarder kroner på å bevare regnskogen i DR Kongo, med planer om å bruke ytterligere 1,5 milliarder kroner fram mot 2025. 

I midten av juli, før auksjonen ble åpnet, sendte Greenpeace Norge og Greenpeace Afrika brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt og klima- og miljøminister Espen Barth Eide angående situasjonen. I brevene ba vi statsrådene ta grep i den alvorlige situasjonen gitt at Norge er den største giveren til regnskogvern i DR Kongo. Den 27. juli fikk vi svar fra miljøministeren om at han anser saken som “svært viktig” og at han vil ha tett dialog med de kongolesiske myndighetene og andre donorer. Dette uttrykte han også til Bistandsaktuelt. Vi har dessverre ikke sett resultater fra dialogene Barth Eide forpliktet seg til.

Dobbeltmoral 

Regjeringen i DR Kongo har svart på kritikken mot auksjonen ved å peke på at landet har et stort utviklingsbehov, og mener det er hyklerisk at et rikt land som Norge kritiserer Kongos bruk av sine egne naturressurser mens vi fortsetter å lete etter ny olje her i Norge. Dette har den kongolesiske regjeringen all rett til å argumentere for. 

– Det er både tragisk og forståelig når politikere i Kongo kynisk bruker norsk oljeleting som en unnskyldning for selv å åpne nye områder, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

– Dette er et klart eksempel på hvordan Norges egen oljepolitikk alvorlig svekker omdømmet og påvirkningsmakten vi har utenlands, sier Pleym.

Næringslivets ansvar 

Greenpeace har også sendt brev til Equinor etter deres uttalelse til NRK om at selskapet “ikke har noen planer om å by på auksjonen”. Vi mener at en slik uttalelse er utilstrekkelig. I brevet understreker vi behovet for et tydelig signal fra Equinor, som har stor innflytelse i oljebransjen, også på verdensbasis. Derfor ber vi selskapet klargjøre at de hverken skal by på denne auksjonen, eller ha noen form for samarbeid med selskaper som bidrar til regnskogødeleggelse. Vi har også sendt brev til Nærings- og fiskeridepartementet, som forvalter statens eierskap av Equinor, og bedt regjeringen om å instruere selskapet om å jobbe mot oljeleting. 

Denne saken er under stadig utvikling, og Greenpeace Norge jobber tett med våre kollegaer i Greenpeace Afrika for å støtte arbeidet deres på best mulig måte.