Vil du gjøre mer?
Vær med ×

Vi får ofte spørsmål om hvilken tunfisk man kan spise med god samvittighet, enten det er fra boks eller en sushirestaurant. Her finner du en enkel innføring i problematikken.

Makrellstørje

Hvis du vil kjøpe tunfisk med lett hjerte, er det to spørsmål du stille til den som selger:

  1. Hva slags tunfisk er det?
  2. Hvordan er den fisket?

Globalt finnes det en rekke tunfiskarter, og denne guiden er organisert etter art.

Bluefin tuna/makrellstørje

Denne arten på grunn av kraftig overfiske utrydningstruet og rødlistet internasjonalt. Dette er den mest eksklusive tunfisken. Et fåtall restauranter i Norge har denne arten på menyen. OBS: Flere restauranter sier at de har makrellstørje fra oppdrett. Dette stemmer ikke – det er villfisk som oppfores.

Vårt råd: IKKE SPIS

Gulfinnet/yellowfin

Dette er den vanligste tunfiskarten i norsk sushi. Mange av bestandene av gulfinnet tunfisk er i dag overfisket eller fullt utnyttet. Den fiskes mest i Stillehavet og en stor utfordring er fiskemetoden som brukes – såkalte Fish Aggregating Devices (FAD). Disse er kunstige flytende installasjoner som brukes for å trekke til seg tunfisk – problemet er bare det at andre arter som haier, delfiner og skilpadder også tiltrekkes til disse og fanges i de samme garna som tunfisken. Se etter såkalt FAD-FREE tunfisk. Greenpeace jobber for at bruken av FADs skal fases ut i de globale fiskeriene. For mer info kan du lese her: http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/tuna/ eller om FADs http://www.youtube.com/watch?v=VVbp7PijR6Y

Vårt råd: IKKE SPIS*

* Hvis du er heldig og får tak i gulfinnet tunfisk som ikke er fra en overfisket bestand og som ikke er fisket med FAD – spis og nyt!

Tongol og skipjack

De vanligste artene i bokstunfisk. Artene er både mindre en makrellstørje og gul-finnet og lysere i kjøttet. De kalles i blant for havets kylling. Disse fiskes også med FADs, men bestanden er ikke like utsatt som de større artene av tunfisk.

Vårt råd: Spis bare hvis FAD-FREE

Ofte vet ikke restaurantene og daglivarebutikkene hvordan tunfisken er fanget eller hvilken tunfiskart de selger. Spør likevel – og få dem til å spørre sin leverandør! Da kan du bruke din forbrukermakt slik at spres mer kunnskap om tunfisken i Norge.

PS. Fun facts om tunfisk:

  • Makrellstørje kan svømme over 70 km/t.
  • Fram til 60-talet kunne man fiske makrellstørje i Oslofjorden.
  • Verdens dyreste makrellstørje ble solgt på auksjon på Tokyo’s Tsukiji fiskemarked i 2012 for nesten 4 millioner norske kroner – det gir en kilopris på rundt 15 000 per kilo.

Hva kan du gjøre for å forbedre situasjonen

I 2020 pågår viktige forhandlinger i FN om en global havavtale. Blir avtalen bra, kan det bety at de mest utsatte delene av havene vernes mot ødeleggende industrier og andre trusler. Krev at større deler av havene våre vernes – skriv under her!