Vi får ofte spørsmål om hvilken tunfisk man kan spise med god samvittighet, enten det er fra boks eller en sushirestaurant. Her finner du en enkel innføring i problematikken.

Makrellstørje

Hvis du vil kjøpe tunfisk med lett hjerte, er det to spørsmål du stille til den som selger:

  1. Hva slags tunfisk er det?
  2. Hvordan er den fisket?

Globalt finnes det en rekke tunfiskarter, og denne guiden er organisert etter art.

Makrellstørje (bluefin tuna)

På grunn av kraftig overfiske er denne arten utrydningstruet og rødlistet internasjonalt. Makrellstørje er den mest eksklusive tunfisken. Et fåtall restauranter i Norge har denne arten på menyen. OBS: Flere restauranter sier at de har makrellstørje fra oppdrett. Dette stemmer ikke – det er villfisk som fôres opp.

Vårt råd: IKKE SPIS

Gulfinnet tunfisk (yellowfin tuna)

Dette er den vanligste tunfiskarten i norsk sushi. Mange av bestandene av gulfinnet tunfisk er i dag overfisket eller fullt utnyttet. Den fiskes mest i Stillehavet og en stor utfordring er fiskemetoden som brukes – såkalte Fish Aggregating Devices (FAD). Dette er kunstige flytende installasjoner som brukes for å lokke til seg tunfisk – problemet er bare det at andre arter som haier, delfiner og skilpadder også tiltrekkes til disse og fanges i de samme garna som tunfisken. Se etter såkalt FAD-FREE tunfisk. Greenpeace jobber for at bruken av FADs skal fases ut i de globale fiskeriene. For mer info om FADs, kan du se her.

Vårt råd: IKKE SPIS*

* Hvis du er heldig og får tak i gulfinnet tunfisk som ikke er fra en overfisket bestand og som ikke er fisket med FAD – spis og nyt!

Tongol og skipjack

De vanligste artene i bokstunfisk. Artene er både mindre enn makrellstørje og gulfinnet tunfisk, og lysere i kjøttet. De kalles av og til «havets kylling». Disse fiskes også med FADs, men bestandene er ikke like utsatt som de større tunfiskartene.

Vårt råd: Spis bare hvis FAD-FREE

Ofte vet ikke restaurantene og daglivarebutikkene hvordan tunfisken er fanget eller hvilken tunfiskart de selger. Spør likevel – og få dem til å spørre leverandøren sin. Da kan du bruke din forbrukermakt slik at det spres mer kunnskap om tunfisken i Norge.

Fakta om tunfisk

  • Makrellstørje kan svømme i over 70 km/t.
  • Fram til 60-talet kunne man fiske makrellstørje i Oslofjorden.
  • Verdens dyreste makrellstørje ble solgt på auksjon på Tokyo’s Tsukiji fiskemarked i 2012 for nesten 4 millioner norske kroner – det gir en kilopris på rundt 15 000 per kilo.

LES OGSÅ: Du har sett Seaspiracy på Netflix – hva nå?

Hva kan du gjøre for å forbedre situasjonen

I 2020 pågår viktige forhandlinger i FN om en global havavtale. Blir avtalen bra, kan det bety at de mest utsatte delene av havene vernes mot ødeleggende industrier og andre trusler. Krev at større deler av havene våre vernes – skriv under her!

 

Beskytt havet

Fra klimaendringer til overfiske – havene våre står overfor større trusler enn noensinne. Bli med og krev at FN-landene innfører en sterk global havavtale som gjør det mulig å verne minst 30 prosent av verdenshavene våre.

Vær med