En studie har for første gang påvist plast i norsk torsk. Greenpeace ber Regjeringen få fortgang i arbeidet med å forby mikroplast.

mikroplast

En fersk studie har for første gang påvist plast i magen på norsk torsk. 3 prosent av torsken langs norskekysten inneholdt plast, og plastforurensing er et økende problem for livet i havet. Over tid blir alt plastavfallet som havner i havet brutt ned til mikroplast, i tillegg til de direkte utslippene av mikroplast som blant annet stammer fra kroppspleieprodukter og vasking av plastbaserte tekstiler.

Video om mikroplast

Halvard Haga Raavand, fagansvarlig for hav og Arktis i Greenpeace Norge, mener Norge nå må forby mikroplast.

– Stortinget har bedt regjeringen legge fram et forbud mot mikroplast i kroppspleieprodukter, og Greenpeace forventer at regjeringen følger opp dette, og forbyr mikroplast på lik linje med blant annet USA, sier Raavand.

Mikroplast spres på tvers av landegrenser av havstrømmer og skader dyrelivet både over og under havoverflaten. I tillegg til torsken det nå er påvist plastavfall i, er det et økende problem for blant annet sjøfuglbestander. Mikroplastens overflate tar opp miljøgifter fra havet, og forskere tror på sikt at disse miljøgiftene kan akkumuleres opp i næringskjeden. På sikt vil det bety at disse miljøgiftene vil ende opp i oss mennesker, som er øverst i næringskjeden.

– Vi vet for lite om effektene av mikroplast, en god oppfølging av føre-var-prinsippet må derfor være å forby mikroplast før problemet blir større enn det allerede er, legger han til.

Her kan du lese mer om hvilke kosmetikkselskaper som forurenser havet med mikroplast

Ellers oppfordrer vi til å unngå kroppspleieprodukter med mikroplast, resirkulere all plastikk og velge tekstilprodukter som ikke er plastbaserte – for eksempel ull i stedet for fleece.

Kilde: https://www.nrk.no/hordaland/ny-studie_-norsk-torsk-har-plast-i-magen-1.13070280