Vil du gjøre mer?
Vær med ×
Rainbow Warrior ankret opp i innseilingen til Brofjorden havn 19.30 torsdag kveld. Foto: Greenpeace

Lysekil, 10. september 2020 – Greenpeace-skipet Rainbow Warrior blokkerer akkurat nå innseilingen til Brofjorden havn på den svenske vestkysten. Hensikten med den fredelige protesten er å hindre det norskeide tankskipet Grena Knutsen fra å anløpe oljeselskapet Preems raffineri på stedet. 

Greenpeace krever at Sveriges statsminister Stefan Löfven og den svenske regjeringen velger Parisavtalen over Preem, og stopper planene om utvidelse av oljeraffineriet Preemraff.

– Grena Knutsen frakter råolje fra Gullfaks-feltet via Preemraff og videre ut i verden. Klimaendringene stopper ikke ved svenskegrensa, og den norske regjeringen er ansvarlig for de klimagassutslippene vi eksporterer. Norge er verdens syvende største eksportør av CO2, midt i en pågående klimakrise. Utslippene Norge eksporterer er nesten ti ganger større enn utslippene her hjemme, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Hvis den svenske regjeringen innvilger Preems søknad om utvidelse av raffineriet i Lysekil, vil CO2-utslippene fra anlegget øke med én million tonn hvert år, og gjøre det til Sveriges største enkeltkilde til CO2-utslipp.

Sverige er et av de landene i verden som har best forutsetninger til å omstille seg vekk fra olje til et mer bærekraftig samfunn. Beslutningen om utvidelse av Preemraff er en lakmustest for regjeringen. Det er ikke mulig å være en klimaleder og samtidig tillate en utvidelse av et oljeraffineri som låser oss fast til en fossil infrastruktur i flere tiår framover. Löfven må velge Parisavtalen, ikke Preem, sier Isadora Wronski, leder for Greenpeace Sverige.

– Det finnes ikke et eneste godt klimaargument for å utvide dette oljeraffineriet. Den globale oljeproduksjonen må minst halveres innen 2030 dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimakrisa. Dersom Preemraff utvides vil det bli umulig for Sverige å nå nasjonale klimamål og forpliktelsene i Parisavtalen. Omstillingen må skje nå, sier Pleym. 

Som et smitteverntiltak har både aktivister og mannskap om bord på Rainbow Warrior vært i karantene og testet negativt før aksjonen. Greenpeace har benyttet ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å påvirke beslutningstakere og skape offentlig debatt siden grunnleggelsen i 1971. Les mer om hvorfor vi gjør det her.

Vil du stå sammen med oss i arbeidet vårt for å få til et skifte fra fossil til fornybar energi? Bli månedsgiver her eller gi et engangsbidrag her.

Bakgrunn:

Kontaktpersoner:

Oda Grønbekk, kommunikasjonsrådgiver Greenpeace Norge
[email protected]
+47 92 42 12 15

Fanny Jönsson, kommunikasjonsrådgiver Greenpeace Sverige
[email protected]
+46 70 283 30 36