Over hele verden jobber Greenpeace for å beskytte naturen og fremme bærekraftige løsninger. Men noen ganger fører ikke dialog fram, og vi kan stå overfor potensielt katastrofale miljøødeleggelser. Da bruker vi sivil ulydighet og fredelige protestaksjoner som en siste utvei.

Aksjonsformene er viktige virkemidler i vårt arbeid for planeten, både for å påvirke beslutningstakere og skape offentlig debatt.

Hva er sivil ulydighet? Sivil ulydighet er et ikke-voldelig politisk virkemiddel, der man markerer motstand mot en bestemt sak ved å utfordre enkelte lover, normer eller regler. Tanken bak en sivil ulydighetsaksjon er at man i noen tilfeller kan rettferdiggjøre å utfordre en lov/regel dersom man ser at konsekvensen av å ikke gjøre noe vil være mye verre.

“It is our right, and duty, to disobey when we are unwillingly forced to participate in climate destruction” – Jennifer Morgan

Greenpeace har en lang tradisjon for sivile ulydighetsaksjoner. Flere av dem har bidratt til å skape permanent vern av sårbare områder og grønne lovendringer. I 2008 ble seks Greenpeace-aktivister stilt for retten etter å ha klatret opp den 200 meter høye fabrikkskorsteinen på kullkraftverket Kingsnorth i Kent. Aktivistene protesterte mot den britiske regjeringens planer om å fornye kullkraftverket. Etter å ha hørt professor James Hansen vitne om at anleggets utslipp bidro til en risiko for fremtidig flom av lavtliggende områder rundt om i verden, inkludert i Kent, godtok juryen at de tiltalte hadde en lovlig unnskyldning for å aksjonere.

Sivil ulydighet kan se dramatisk ut, men prinsippet om ikke-vold og sikkerhet står sentralt i alle våre sivile ulydighetsaksjoner. Hver enkelt aksjonist bærer et personlig ansvar for sine handlinger, og får opplæring i ikke-voldelige aksjonsmetoder. De aksjonerer av samvittighetsgrunner, og tar fullt ansvar for eventuelle juridiske konsekvenser etter aksjonen.

Dersom du er opptatt av miljøet og er interessert i å engasjere deg videre må du gjerne ta kontakt med meg! Greenpeaces Oslo-kontor arrangerer treninger i sivil ulydighet og fredelige aksjoner flere ganger i året. Du er hjertelig velkommen til å delta for å lære mer!

Beste hilsener

Sven Malmgren

Leder frivillig- og aktivistavdelingen i Norden

[email protected]