Tirsdag kom dommen i klimasøksmålet. I stedet for å forsvare vår grunnlovsfestede rett til et levelig miljø fra den klimafiendtlige oljeindustrien, frikjente Høyesterett staten både for brudd på Grunnlovens miljøparagraf og for saksbehandlingsfeil.

Dette til tross for grove feil og hemmelighold fra oljebyråkratiet under tildelingen av nye oljelisenser.

Høyesterettsdommen i klimasøksmålet ble dessverre ikke en tidlig julegave til jorda, slik vi hadde håpet. Med 11 mot 4 stemmer vant staten fram i klimasøksmålet. Dommen fra Høyesterett er dypt provoserende og viser null forståelse for alvoret i klimakrisen.

– Høyesterett svikter dagens unge

At staten ble frikjent betyr heldigvis ikke at kampen mot ny, norsk oljeboring er over. Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, oppsummerer det godt:

– Høyesterett svikter dagens unge når de gir politikerne makt til å ta fra oss en trygg framtid. Nå forventer jeg at norsk ungdom setter rekord i valgdeltagelse i september, og at alle voksne med snev av samvittighet tenker klima og miljø ved stortingsvalget.

Illustrasjon: Gina Gylver @illustrert
Har oppnådd mye med klimasøksmålet

Det er også noen lyspunkter i dommen. Fire av dommerne mente at det ble begått saksbehandlingsfeil ved åpningen av Barentshavet sørøst i 2013. De pekte på at klimagassutslipp som følge av framtidig oljeaktivitet ikke ble utredet når dette havområdet ble åpnet for oljevirksomhet. Derfor mente de at oljetillatelsene burde være ugyldige. Les hele dommen her.

At et mindretall av dommerne trekker fram de globale klimagassutslippene norsk olje fører til, sier litt om hva vi har oppnådd med klimasøksmålet:

LES OGSÅ: Klimaet rettsløst i Norge

Klima viktig i stortingsvalget

Sammen med Natur og Ungdom, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet og advokatene våre skal vi nå granske dommen grundig og vurdere alle muligheter, inkludert en en anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Men uansett hvilke videre rettslige skritt vi tar, vil kampen mot den klimafiendtlige oljeindustrien fortsette.

Vi skal sørge for at klima blir den viktigste politiske saken fram mot stortingsvalget neste år, og at politikerne vi velger inn setter hensynet til klima og framtidige generasjoner foran oljeindustrien. Danmark har vedtatt å si nei til nye oljelisenser og satt en sluttdato for olja, mens Joe Biden har tatt initiativ til en avtale mellom arktiske land for å stanse oljeutvinningen i Arktis. Det må Norge bli med på.

Bli med på reisen

Det er viktigere enn noensinne at vi er mange mennesker som mobiliserer og kjemper for ren energi, sunne hav og en levelig planet for alle. For å fortsette det viktige arbeidet trenger vi deg med på reisen. Om du ikke allerede støtter oss, setter stor pris på om du vil vurdere å bli månedlig giver. Det er faste bidrag fra enkeltmennesker som deg som gjør det mulig for oss å fortsette arbeidet for en bedre framtid for oss og for framtidige generasjoner.

Bli månedlig giver i Greenpeace her.