Hvert år står norsk olje og gass for 500 millioner tonn CO2 – ti ganger mer enn alle andre norske utslipp til sammen. Her ser vi Equinors oljeplattform Statfjord C (Charlie) i Statfjord-oljefeltet i Nordsjøen. Foto: Greenpeace

Den nye industriplanen til LO og NHO skaper flere problemer enn den løser, når den nekter å ta inn over seg at alle nye oljelisenser bryter med 1,5-gradersmålet. Vi trenger et grønt skifte, ikke en oljesvart fortsettelse. 


LO og NHO lanserte i dag en “Felles energi- og industripolitisk plattform”, som ifølge organisasjonene skal sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i årene fremover. 

Greenpeace mener det er bra at partene i arbeidslivet samarbeider om å utvikle framtidsrettet industri. Men når disse mektige organisasjonene nekter å kutte Norges desidert største utslippskilde, skaper de flere problemer enn de løser. Hvert år står norsk olje og gass for 500 millioner tonn CO2 – ti ganger mer enn alle andre norske utslipp til sammen. Uten kutt i norsk olje- og gassproduksjon får vi aldri et reelt grønt skifte. Det er skuffende at industriplanen likevel ønsker en fortsettelse av forurensende olje- og gassproduksjon. 

Planen kommer kort tid etter Det internasjonale energibyråets (IEA) lanserte sin nye rapport, som viser at alle nye oljelisenser er strid med Parisavtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. 

– Det er godt gjort å produsere en industriplan som er utdatert allerede før den er lagt fram, men det har fossilkameratene i LO og NHO faktisk klart. I forrige uke sa endelig Det internasjonale energibyrået det samme som klimaforskerne har sagt i årevis, nemlig at verden har funnet mer enn nok olje og gass. Når organisasjonene ikke vil forholde seg til virkeligheten, melder de seg dessverre ut av den kunnskapsbaserte diskusjonen om framtiden til norsk industri. Det er synd, for IEAs nye rapport viser at det haster å sette i gang et rettferdig og grønt skifte, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. 

WWF: – En ekstremt kortsiktig tankegang

Istedenfor å kutte i oljeproduksjonen, går industriplanen inn for å elektrifisere plattformene. Men siden mesteparten av utslippene oppstår når olja brukes, ikke når den produseres, er ikke dette godt nok i en verden som har funnet langt mer fossil energi enn vi noen gang kan bruke. Dette viser også den ferske IEA-rapporten tydelig.

– Den såkalte «superlobbyen» leverer supergammeldagse løsninger. Vi trenger mer natur og mindre utslipp framover, men hvis denne plattformen blir virkelighet får vi det motsatte. Ved å firedoble utbyggingen av kraft på land og så bruke dette overskuddet til å elektrifisere oljeplattformer og fortsette oljeutvinningen, blir det mindre natur, men mer utslipp. Det er en ekstremt kortsiktig tankegang å bygge ned natur som et påskudd for å forlenge oljealderen når vi sårt trenger den fornybare strømmen til å fase ut fossil energi i resten av økonomien og utvikle ny, grønn industri, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens Naturfond.

Natur og Ungdom: – Risikerer å miste en hel generasjon med klimabevisste medlemmer

Natur og Ungdom er spesielt skuffet over at fagbevegelsen går god for grønnvasking av oljeproduksjon, og frykter konsekvensene det vil få at LO oppfører seg som oljelobbyister. 

– Det er spesielt skuffende at fagbevegelsen går med på en plan som forkaster langsiktig bærekraft til fordel for kortsiktig profitt. Når LO oppfører seg som oljelobbyister risikerer de å miste en hel generasjon medlemmer av klimaengasjerte ungdommer som gjennomskuer dette forsøket på å grønnvaske norsk oljenæring. Dette er virkelig en krise for fagvegelsens miljøtroverdighet, og vi heier på LO-forbundene og ungdomsforbundene som kjemper for en rettferdig omstilling, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.