Vil du gjøre mer?
#Klimaendringer #Olje Valget 2021: Norge må stanse leting etter ny olje og gass

Valget 2021: Den norske regjeringen må ta klimakrisen på alvor og stanse leting etter ny olje og gass. Stå sammen med oss i Greenpeace og…

Vær med ×

Tirsdag 18. mai 2021 kommer til å bli stående som et veiskille for Norge som oljenasjon. Det internasjonale energibyrået (IEA) har talt: Verden, også Norge, må si nei til all ny olje- og gassleting.

Etter å ha blitt kritisert i årevis for ikke å forstå verken den rivende utviklingen i fornybar energi eller alvoret i klimakrisen, publiserte IEA et veikart for hvordan vi kan nå målene i Parisavtalen, eller netto null utslipp innen 2050. Konklusjonen er klar: Det er mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, men det vil kreve en energiomstilling verden aldri har sett før. 

Byrået er klare på at det er ikke plass til nye kull-, olje- eller gassfelt. IEA konkluderer med det samme som klimaforskerne lenge har sagt, nemlig at det er funnet mer fossil energi enn det kloden tåler at vi brenner. Dette er usedvanlig klar tale fra det konservative energibyrået, som har blitt kritisert for å være for oljevennlig. De siste årene har IEAs analyser blitt brukt som et argument for å øke norsk oljeproduksjon, stikk i strid med klimaforskernes anbefalinger. Det må det nå bli en slutt på. Norske politikere må lytte til IEA og stanse letingen etter mer olje og gass.

Stå sammen med oss i kravet om at Norge sier nei til leting etter ny olje og gass.

Store muligheter for grønne arbeidsplasser, og Norge må gå foran

Skal vi nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader må det radikale tiltak til. Produksjonen av fornybar energi må økes, samtidig som energiforbruket reduseres og effektiviseres. Ifølge rapporten gir det store muligheter. Samtidig som verden når klimamålene vil det skapes millioner av nye arbeidsplasser i fornybare næringer. 

Ifølge IEA har rike oljenasjoner som Norge et særskilt ansvar for å begrense klimagassutslipp. I tillegg til å stanse letingen etter mer olje og gass må Norge også sørge for en grønn og rettferdig omstilling av oljenæringen. Da kreves det kraftig politisk lut; langt mer enn det vi har sett så langt. Les mer om hva Norge kan leve av etter olja her.

Våre oljekrav til den neste regjeringen

Til høsten er det valg, og du kan hjelpe oss med å få den neste regjeringen med på laget. Tiden er knapp og vi har ikke råd til å miste fire nye år. Vi krever at den neste regjeringen:

  • Stanser all ny leting etter olje og gass
  • Lager en plan for en rettferdig, grønn omstilling
  • Faser ut oljeproduksjonen i samsvar med Parisavtalens klimamål

Les mer oljemyten om at norsk olje er miljøvennlig og ni andre myter her.