De fire Greenpeace-aktivistene i seilbåten Tanker Tracker, som har malt "End Fossil Crimes" på kjemikalietankskipet Bothnia, som frakter giftig oljevann for Equinor til Danmark.
Greenpeace-aktivistenes aksjon var en protest mot Equinor og deres ulovlige eksport av farlig oljeavfall til Danmark, som har foregått i 25 år og gjort stor skade på danske havområder.

De fire Greenpeace-aktivistene som blokkerte et kjemikalietankskip på Mongstad valgte ved 17.30-tiden å avbryte aksjonen på grunn av risikable værforhold. Aktivistene er fornøyde med å ha blokkert Equinors ulovlige eksport av giftig oljeavfall til Danmark i 69 timer.

 Avbruddet skjer nesten tre døgn etter at aktivistene søndag kveld festet en liten seilbåt til tankskipet Bothnias skrog, idet tankskipet la til ved RGS Nordics kai på Mongstad i Vestland. Greenpeace-aktivistenes aksjon var en protest mot Equinor og deres ulovlige eksport av farlig oljeavfall til Danmark, som har foregått i 25 år og gjort stor skade på danske havområder.

LES OGSÅ: Greenpeace-aksjonen på Mongstad, dag for dag

Stolte over aktivistene

– Sikkerhet er selvfølgelig vår høyeste prioritet, og nå så vi at det var på tide å avbryte aksjonen etter nesten tre døgn med vellykket blokade. Det betyr ikke at kampen mot Equinors giftige oljevann er over, og vi forventer et hastemøte med Equinor, sier aktivist Amanda Louise Helle.

– Vi er stolte over at aktivistene våre har bidratt til å sette Equinors skitne gifteksport på kartet. I Danmark er signalene klare, de vil ikke at Equinors giftige avfall dumpes i havet, hvor det dreper det marine livet. Equinor og norske myndigheter må umiddelbart stanse denne uansvarlige og farlige eksporten, sier Tale Hammerø Ellingvåg, talsperson for aksjonen og fagrådgiver i Greenpeace.

Spørsmål og svar om eksporten av oljevann til Danmark

Hva er alternativet til å sende oljeavfallet til Danmark?

Alternativet er at Equinor bygger opp kapasitet for å håndtere avfallet her hjemme i Norge, slik Baselkonvensjonen krever.

Equinor har ikke tatt kostnadene ved å bygge opp kapasiteten til å håndtere dette avfallet i løpet av de 24 årene som har gått. I stedet har de eksportert problemet til Danmark.

Ved behandling av produsert vann i Norge må det stilles strenge miljøkrav. I Danmark har danske medier rapportert om at rensingen ikke har skjedd ved bruk av den best tilgjengelige teknologien. Det kan ikke tillates i Norge. Om Equinor ikke greier å rense oljevannet på en tilfredsstillende måte, så må oljeproduksjonen begrenses.

Hva sier myndighetene i Danmark?

I Danmark har debatten om importen av Equinors giftige oljeavfall tiltatt siden i fjor høst. Saken endte opp på miljøministeren bord, og i midten av april besluttet danskene i framtiden å si nei til importen av Equinors giftige avfall. Den danske miljøministeren, Magnus Heunicke, brukte de voldsomme miljøpåvirkningene som begrunnelse for at landet nå sier nei.

Danmarks nei til nye importtillatelser betyr at den nåværende tillatelsen vil bli den siste. Men den løper ikke ut før om 2,5 år. Det betyr at Equinor kan fortsette å snike seg unna ansvaret for avfallet sitt i lang tid framover.

Er praksisen lovlig?

Jusprofessor Ole Kristian Fauchald har uttalt til NRK at han mener eksporten bryter med Baselkonvensjonen, en internasjonal konvensjon som regulerer eksport av farlig avfall. Fauchald påpeker at Norge har en plikt til å gripe inn og stanse eksporten når det kommer fram at avfallet ikke behandles tilstrekkelig. Også i Danmark har jusseksperter landet på at regelverket brytes, både ved at importen tillates inn til Danmark, og at RGS, selskapet som behandler avfallet, har en miljøgodkjenning til tross for at utslippene bryter med miljøkvalitetskrav.

Equinor eksporterer giftig oljevann til Danmark

Equinor eksporterer opptil 150.000 tonn oljevann eksporteres til Danmark hvert år. Eksporten har pågått i 25 år. Avfallet inneholder en rekke miljøgifter, inkludert PFOS, mulig kreftfremkallende tjærestoffer, kvikksølv og kobber. Til NRK har selskapet som håndterer avfallet innrømmet at de ikke overholder alle miljøkvalitetskrav, og det siste året har det blitt stadig mer kontroversielt at Danmark importerer Equinors avfall.

Den danske miljøministeren Magnus Heunicke har sagt at regjeringen ikke vil fornye tillatelsene som lar Equinor eksportere avfallet til Danmark, men aktivistene fra Greenpeace er ikke fornøyde.

– Nå må det bli slutt på at det er dejlig å være norsk i Danmark for Equinor. Denne eksporten fikk begynne fordi det var billigere for Equinor å dumpe dritten sin i Danmark. Prinsippet om at forurenser betaler må fortsatt råde, og derfor finnes det ingen unnskyldninger for å fortsette eksporten, sier Ellingvåg.

Kontakt:

Oda Grønbekk, kommunikasjonsrådgiver i Greenpeace Norge

Tlf: 92 42 12 15
E-post: [email protected] 

Talsperson for aksjonen:

Tale Hammerø Ellingvåg, politisk rådgiver i Greenpeace Norge

Tlf: 92 44 06 83