Fire Greenpeace-aktivister aksjonerte i 69 timer mot kjemikalietankskipet Bothnia på Mongstad. Her er oppdateringer fra aksjonen dag for dag.

Den fredelige aksjonen er en protest mot at norsk oljeindustri, med Equinor i spissen, i tjuefem år har eksportert giftig oljevann til Danmark.

Oppdatering: Aktivistene valgte ved 17.30-tiden onsdag å avbryte aksjonen på grunn av risikable værforhold.

Skipet skal etter planen frakte opptil 9000 tonn giftig oljevann fra Equinor og deres oljeraffineri på Mongstad, til Danmark for dumping. Ledende norske jurister mener eksporten bryter med Baselkonvensjonen, som regulerer eksport av farlig avfall.

Årlig er det snakk om opptil 150.000 tonn med oljevann, som inneholder giftige og kreftfremkallende kjemikalier som PFOS og PAH-er. Dette oljevannet slippes ut i danske havområder etter en utilstrekkelig renseprosess, og lokale fiskere melder om massedød i fiskebestandene. 

Greenpeace mener eksporten må opphøre umiddelbart, og at Equinor må ta hånd om sitt eget avfall selv, på forsvarlig vis, og ikke sende problemet videre til Danmark.

LES OGSÅ: Seier! Danmark stopper importen av giftig norsk oljevann

Oppdateringer fra aksjonen på Mongstad, dag for dag:

18.6 kl 20.30: Ved hjelp av kraftige magneter og dykkerutstyr forankrer de fire aktivistene den lille Greenpeace-seilbåtrn Tanker Tracker til kjemikalietankskipet Bothnia for å hindre det i å forlate Mongstad.

Ved hjelp av kraftige magneter og dykkerutstyr forankret en av Greenpeace-aktivistene seilbåten til kjemikalietankskipet Bothnia for å hindre det i å forlate Mongstad.

18.6 kl 22.00: Greenpeace-aktivistene har malt teksten «Equitoxic» på siden av skipet, men malingen blir spylt bort.

Greenpeace-aktivistene malte "Equitoxic" på siden av skipet, men malingen ble spylt bort. Aktivistene krever at Equinor stanser eksporten av giftig oljeavfall til Danmark.

19.6 kl 00.20: Politiet ankommer Mongstad med tjenestebiler og båt, men forlater stedet.

19.6 kl 07.00: Aktivistene har hatt en rolig natt hvor de har sovet på skift. Tanker Tracker forhindrer fortsatt lastingen av avfallet.

Greenpeace-aktivist om bord på seilbåten Tanker Tracker under aksjon på Mongstad mot Equinors eksport av giftig oljevann til Danmark.

19.6 kl 10.05: Medlemmer av Folketinget, det danske parlamentet, viser støtte til aksjonen.

19.6 kl 10.30: Politiet uttaler til Bergens Tidende at aktivistene har rett til å demonstrere, og at politiet ikke vil gå til aksjon mot demonstrantene med mindre liv og helse er truet.

19.6 kl 12.30: Aktivistene maler igjen på siden av tankskipet, denne gangen «End Fossil Crimes».

Greenpeace-aktivister om bord på Tanker Tracker har malt teksten "End Fossil Crimes" på siden av kjemikalietankskipet Bothnia på Mongstad.

19.6 kl 20.30: Aksjonen har vart i 24 timer, og aksjonistene går dermed inn i sitt andre døgn om bord på Tanker Tracker. Aktivistene er ved godt mot og har forsyninger nok til å bli en lang stund. De takker for all støtten de har fått fra nordmenn og dansker.

20.6 kl 08.40: – Aktivistene, Hanna Boman fra Sverige, Hanna Jauhiainen fra Finland og Amanda Louise Helle og Cinta Hondsmark fra Norge, melder om en rolig natt til tross for en del bølger på vannet.

20.6 kl 12.30: En båt fra Naturvernforbundet kjører forbi Tanker Tracker og aktivistene for å vise støtte til aksjonen.

Naturvernforbundet viser sin støtte til aktivistene på Mongstad med båt og banner.

20.6 kl 17.30: Aktivistene mottar et brev fra Mongstad forsyningsbase der de blir anmodet til å avslutte protesten og forlate området.

20.6 kl 20.30: Aksjonen har vart i 48 timer og fortsetter.

De norske aktivistene Amanda og Cinta hviler på Tanker Tracker, som er festet til kjemikalietankskipet Bothnia på Mongstad.

21.6 kl 06.47: Aksjonen pågår fortsatt. Stortingspolitiker Sofie Marhaug (Rødt) sympatiserer med aktivistene og krever svar fra næringsministeren.

21.6 kl. 09.00: Aktivistene sender et brev til Equinor der de ber selskapet om å stanse eksporten av giftig oljevann. Aksjonen har nå vart i over 60 timer.

21.6 kl 17.30: De fire Greenpeace-aktivistene velger ved 17.30-tiden å avbryte aksjonen på grunn av risikable værforhold. Aktivistene er fornøyde med å ha blokkert Equinors ulovlige eksport av giftig oljeavfall til Danmark i 69 timer.

– Sikkerhet er selvfølgelig vår høyeste prioritet, og nå så vi at det var på tide å avbryte aksjonen etter nesten tre døgn med vellykket blokade. Det betyr ikke at kampen mot Equinors giftige oljevann er over, og vi forventer et hastemøte med Equinor, sier aktivist Amanda Louise Helle.


28. juni: Danmarks miljøminister Magnus Heunicke kaller importen av norsk oljevann ulovlig, og sier han vil jobbe for å stoppe importen.


Slik kan du engasjere deg:

1. Bli med og gi Equinor klar beskjed om å stanse eksporten av giftig oljevann til Danmark

La oss fylle Equinors sosiale medier-kontoer med kommentarer om denne saken, så det blir umulig for dem å ignorere oss. Dette kan du gjøre:

Gå til Equinors Instagram-, Twitter– eller Facebook -side og kommenter på en av de siste postene deres. 
Her er forslag til tekst – bruk gjerne et par minutter på å gjøre teksten mer personlig:

  • Equinor, slutt å eksportere giftig oljevann til Danmark!
  • Equinor må stoppe den ulovlige eksporten av farlig avfall til Danmark umiddelbart!
  • Equinor, hvordan kan dere forsvare utslipp av giftig oljevann i danske havområder? Lokale fiskere melder om massedød i fiskebestandene. 
  • Det giftige oljevannet deres ødelegger danske farvann og dreper fisken. Få en slutt på det med en eneste gang!
  • Equinor, ta ansvar for de 120.000 tonnene med giftig vann dere sender til Danmark

2. Bli Greenpeace-aktivist

Ønsker du å lære mer om sivil ulydighet og kanskje bli frivillig eller aktivist i Greenpeace? Les mer om sivil ulydighet og bli Greenpeace-aktivist her.

Du trenger ikke være ekstra modig eller i veldig god fysisk form for å være Greenpeace-aktivist. I Greenpeace mener vi at det er mange måter å være aktivist på – å klatre på oljerigger eller blokkere et stort skip er ikke for alle. Greenpeace sine frivillige er også aktivister som gjør fantastisk arbeid for å øke bevisstheten og kunnskapen om klima- og miljøsaker. Aktivisme handler også om å male bannere, påvirke politikere gjennom å skrive brev, holde foredrag på skoler eller hjelpe til med undersøkelser på Greenpeace-kontorene eller ute i felt.

Å være aktivist handler først og fremst om dedikasjon og vilje til å gjøre en innsats for framtiden vår og skape forandring. Jo flere vi er, desto sterkere er vi.

Spørsmål og svar om eksporten av oljevann til Danmark

Hva er alternativet til å sende oljeavfallet til Danmark?

Alternativet er at Equinor bygger opp kapasitet for å håndtere avfallet her hjemme i Norge, slik Baselkonvensjonen krever.

Equinor har ikke tatt kostnadene ved å bygge opp kapasiteten til å håndtere dette avfallet i løpet av de 24 årene som har gått. I stedet har de eksportert problemet til Danmark.

Ved behandling av produsert vann i Norge må det stilles strenge miljøkrav. I Danmark har danske medier rapportert om at rensingen ikke har skjedd ved bruk av den best tilgjengelige teknologien. Det kan ikke tillates i Norge. Om Equinor ikke greier å rense oljevannet på en tilfredsstillende måte, så må oljeproduksjonen begrenses.

Hva sier myndighetene i Danmark?

I Danmark har debatten om importen av Equinors giftige oljeavfall tiltatt siden i fjor høst. Saken endte opp på miljøministeren bord, og i midten av april besluttet danskene i framtiden å si nei til importen av Equinors giftige avfall. Den danske miljøministeren, Magnus Heunicke, brukte de voldsomme miljøpåvirkningene som begrunnelse for at landet nå sier nei.

Danmarks nei til nye importtillatelser betyr at den nåværende tillatelsen vil bli den siste. Men den løper ikke ut før om 2,5 år. Det betyr at Equinor kan fortsette å snike seg unna ansvaret for avfallet sitt i lang tid framover.

Er praksisen lovlig?

Jusprofessor Ole Kristian Fauchald har uttalt til NRK at han mener eksporten bryter med Baselkonvensjonen, en internasjonal konvensjon som regulerer eksport av farlig avfall. Fauchald påpeker at Norge har en plikt til å gripe inn og stanse eksporten når det kommer fram at avfallet ikke behandles tilstrekkelig. Også i Danmark har jusseksperter landet på at regelverket brytes, både ved at importen tillates inn til Danmark, og at RGS, selskapet som behandler avfallet, har en miljøgodkjenning til tross for at utslippene bryter med miljøkvalitetskrav.

Bli Greenpeace-aktivist

Det første steget mot å bli Greenpeace-aktivist er å delta i kurset “Introduksjon til sivil ulydighet”. Her får du lære mer om sivil ulydighet og kraften i fredelige aksjoner. Registrer deg i dag.

Vær med