Oljeplattform

Et mye brukt argument i klimadebatten er at hva vi gjør her hjemme i Norge, vil ha liten effekt på globale klimagassutslipp i forhold til land som Kina og USA. En ny rapport fra Oil Change International viser derimot hvordan norsk oljeleting er med på å fyre oppunder klimakrisen, og at regjeringen kan vise reelt klimalederskap ved å la olja og gassen ligge. 


Kun 20 land er ansvarlige for nesten 90 prosent av utvinningen fra nye olje- og gassfelt planlagt mellom 2023 og 2050, og for CO2-forurensningen det ville forårsake. Det viser en ny rapport med tittelen “Planet Wreckers: How 20 Countries’ Oil and Gas Extraction Plans Risk Locking In Climate Chaos”. Av disse 20 landene er fem vestlige land, med store økonomiske midler og et historisk ansvar for klimaendringene, ansvarlige for majoriteten (51 prosent) av den planlagte utvidelsen av nye olje- og gassfelt fram til 2050.

Blant disse fem landene finner vi Norge, samt USA, Canada, Australia og Storbritannia. Norge ligger an til å være verdens 12. største utvikler av nye olje- og gassfelt fra 2023 til 2050. 

Les rapporten fra Oil Change International

Rapporten slår fast at Norge er Europas største produsent av olje og gass, og en av verdens ti største eksportører av utslipp av fossilt brensel. Til tross for at FN og Det internasjonale energibyrået har slått fast at vi ikke kan ha noen nye olje-, kull- eller gassprosjekter hvis vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader, fortsetter regjeringen den aggressive oljepolitikken sin: I 2023 tildelte den norske regjeringen 47 nye lisenser til 25 ulike olje- og gasselskaper på norsk sokkel, og kunngjorde en ny konsesjonsrunde for forhåndsdefinerte områder som ble utvidet med 92 blokker. Flere av dem ligger i det sårbare arktiske Barentshavet. I juni godkjente regjeringen 19 nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel, til en prislapp på over 200 milliarder kroner

Les mer om hvorfor vi saksøker staten over godkjennelsen av nye olje- og gassprosjekter i et nytt klimasøksmål.

Norge har en historisk mulighet til å sikre en grønn omstilling

Denne måneden slo FN igjen alarm over hvor langt unna vi er målet om å begrense den globale gjennomsnittstemperaturen til godt under 2 grader, helst til 1,5 sammenlignet med førindustrielle nivåer. 

Rapporten viser hvordan Norge er et av landene som bidrar mest til å forverre dødelige klimaendringer. Vi utvikler mer olje og gass i en klimakrise. Samtidig er Norge det landet i verden som er best stilt til å fase ut oljeproduksjonen sin på en rettferdig måte, og omstille arbeidskraften til å bli ledende innen fornybar energi.

Dersom Norge fulgte kravene fra FNs generalsekretær António Guterres om å stoppe nye olje- og gassprosjekter, ville dette hindret 3 gigatonn CO2 fra å slippes ut. Dette tilsvarer 60 ganger Norges årlige nasjonale utslipp.

I 2022 tjente Norge enorme 89 milliarder dollar (950 milliarder NOK) i olje- og gassinntekter på grunn av de høye prisene som fulgte Russlands invasjon av Ukraina, i tillegg til de enorme utbyttene som Equinor utbetalte etter å ha rapportert sin høyeste fortjeneste noensinne. Norge har økonomien, kunnskapen og kompetansen til å sikre en rask og rettferdig omstilling til fornybart, både her hjemme og internasjonalt, men mangler den politiske viljen. 

LES OGSÅ: CO2-utslipp i Norge: Hva forurenser mest?

Norge under press for å stanse ny olje og gass

Regjeringens aggressive oljepolitikk undergraver Norges rolle som en klimaleder og  troverdigheten vår i globale klimamøter som FNs klimatoppmøte COP28 i Dubai i november. 20. september arrangerer FNs generalsekretær Antonio Guterres et toppmøte for klimaambisjoner i New York. Målet er å sikre at verdens ledere øker sine ambisjoner fram mot COP28-konferansen i november, særlig for utfasingen av fossil energi. Det er nødvendig hvis vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen til 1,5-grader. 

I invitasjonen sin minnet Guterres verdens ledere om at det ikke “vil være rom for etterdiltere, grønnvaskere, ansvarsfraskrivere eller ompakking av kunngjøringer fra tidligere år.» Han har gjentatte ganger oppfordret land, inkludert Norge, til å stoppe godkjenningen av ny olje og gass. Han har også bedt landene om å presentere omstillingsplaner for energi ved toppmøtet. Guterres vil at planene skal inneholde forpliktelser om å få slutt på ny olje, gass og kull

Guterres har i tillegg skrevet direkte til land som har et særlig ansvar for å fase ut fossilt brensel, deriblant Norge. 

Vinduet for å nå målene i Paris-avtalen lukker seg raskt. Det er på høy tid at regjeringen tar advarslene fra klimavitenskapen på alvor og lytter til FNs generalsekretær sin klare oppfordring om å fase ut fossilt brensel nå. 

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med