I et “worst case scenario” vil et oljesøl fra Wisting kunne nå den fysiske iskanten, Bjørnøya og så langt nord som til Grønland. Det vil være en økologisk katastrofe.

Ismåker i Arktis
Ismåker i Arktis.

Equinor søker for tiden om å få bygge ut oljefeltet Wisting. Hvis det blir bygget, blir Wisting verdens nordligste oljefelt. Likevel har ikke Equinor noen plan for hva de skal gjøre dersom oljesøl kommer i kontakt med is.

Oljesøl skjer når olje slippes ut, eller havner der det ikke skal, i naturen. Oljeforurensning kan skje i vann, i elver, til havs eller på land. Man antar at det slippes ut 5-8 millioner tonn olje på denne måten hvert år. Det tilsvarer omtrent 44.350 oljefat.

Oljesøl truer Barentshavet

Greenpeace og Naturvernforbundet har bedt Meteorologisk institutt undersøke hvordan et verstefallscenario for et oljesøl fra Wisting vil se ut. Equinor skriver selv i konsekvensutredningen for Wisting at et oljesøl i verste fall kan vare i hele 98 dager. Derfor har Meteorologisk institutt modellert dette.

Equinor har selv gjennomført oljedriftsmodelleringer for Wisting. I sin nyeste rapport har de modellert et oljesøl som varer i 30 dager. I et slikt scenario kan olje overlappe med is på et område på inntil 3650 kvadratkilometer. Det er vanvittig stort, og ville vært en økologisk krise uten sidestykke.

Likevel viser ikke Equinors modell det verst tenkelige utfallet, nemlig et utslipp som varer i 98 dager. Varer utslippet så lenge, vil konsekvensene naturligvis være enda større.

En solid beredskapsplan må forberede seg på det verst tenkelige utfallet. Det har ikke Equinor gjort for Wisting.

Slik kan et oljesøl som varer i 98 dager se ut:

Simuleringen av et oljesøl fra Wisting, gjort av Meteorologisk institutt v/ Lars Robert Hole og Knut-Frode Dagestad.

Simuleringen over er gjort av Meteorologisk institutt v/ Lars Robert Hole og Knut-Frode Dagestad. Simuleringen er utført ved hjelp av moderne simuleringsverktøy for både olje, havstrømninger og havis (OpenOil, OpenDrift, Barents-2.5 model, AROME-Arctic model). Verktøyet har vist seg å gi nøyaktige simuleringer av både store oljeutslipp som Macondo-utslippet i Mexicogolfen i 2010, samt mindre utslipp fra norsk sokkel under olje-på-vann-øvelsen. Se den vedlagte rapporten for alle de tekniske detaljene.

Les mer om Wisting-feltet her

Equinor mangler beredskapsplan

Equinors utredninger kommer ikke med tiltak for hva de vil gjøre hvis olje kommer i kontakt med isen. De har rett og slett ikke en plan. Et av alternativene de vurderer er å sette fyr på olja.

Her i iskantsonen lever tusenvis av sårbare og verdifulle arter. Vi kan ikke risikere livet i havet for at Equinor skal pumpe enda mer klimaskadelig olje midt i en klimakrise. Derfor krever vi at regjeringen stanser Wisting, og setter i gang en rettferdig omstilling ut av oljealderen.

LES OGSÅ: Vi vant! Equinors oljefelt Wisting stoppes