Greenpeace-aktivister i fredelig protest ved West Hercules-plattformen i Rypefjord i Finnmark.

Støre-regjeringen fortsetter å kaste bensin på klimakrise-bålet. Olje- og energiminister Terje Aasland delte i dag ut 47 nye olje- og gasslisenser gjennom den såkalte TFO-ordningen. 


På Sandefjordkonferansen, en årlig oljekonferanse, annonserte olje- og energiminister Terje Aasland utdelingen av 47 nye olje- og gasslisenser på norsk sokkel gjennom den såkalte TFO-ordningen. 

Flere av lisensene ligger innenfor områder som er definert som SVOer (svært verdifulle områder) eller foreslått til SVOer. To av lisensene ligger i Barentshavet, 29 i Nordsjøen og 16 i Norskehavet. Totalt får 25 oljeselskaper nye lisenser.

Forsterker ekstremværet

– Nye oljelisenser fører til mer global oppvarming, økt press på sårbar natur og at omstillingen fra fossilt til fornybart settes på vent, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

– FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået er tydelig på at det ikke er plass til nye fossilprosjekter om verden skal nå klimamålet. Nye oljelisenser påfører folk på alle kontinenter store lidelser, truer sårbare arter og økosystemer og forsterker ekstremværet vi allerede ser, sier Pleym.

Høsten 2022, i forhandlingene om statsbudsjettet, ble det klart at det ikke skal deles ut flere oljelisenser i de nummererte konsesjonsrundene i denne stortingsperioden. Men TFO-ordningen, tildeling i forhåndsdefinerte områder, er en annen ordning for å dele ut oljelisenser.

De nummererte rundene har blitt brukt for å dele ut lisenser i nye områder, mens TFO-lisensene var ment for å dele ut lisenser i såkalte modne områder med mye petroleumsaktivitet. Men ettersom nesten hele norsk sokkel nå er åpnet for oljeutvinning, har TFO-ordningen i praksis blitt misbrukt til å dele ut nye lisenser overalt, inkludert i sårbare områder i Barentshavet. At TFO-ordningen misbrukes til å dele ut nye oljelisenser er klart, når det deles ut nye oljelisenser i Barentshavet, for disse områdene kan ikke sies å være modne.

Reagerer på Russland-koblinger

I november avslørte tyske medier at oljeselskapet Wintershall Dea har levert gasskondensat til Russland og russiske kampfly sine bombinger i Ukraina. I TFO-utdelingen fikk Wintershall 11 nye oljelisenser i Norge. Greenpeace reagerer sterkt, og vil ha selskapet kastet ut av Norge.

LES OGSÅ: Greenpeace krever at Wintershall Dea kastes ut av norsk sokkel

 – Det er sjokkerende at regjeringen gir oljelisenser til Wintershall Dea. Selskapet har sterke bånd til russiske oligarker, og har blitt tatt for å selge fossile produkter som muliggjør russernes terrorbombing i Ukraina, sier Pleym.

Et lyspunkt med utdelingen

Et lyspunkt med utdelingen er at interessen for norsk sokkel fortsetter å falle. De 47 nye lisensene er færre enn ved tidligere TFO-utdelinger, og antallet selskaper som har fått nye lisenser har også gått ned. 

– Vi ser spesielt at interessen for Barentshavet er nærmest ikke-eksisterende. Den generøse oljeskattepakken utløste ikke et eneste nytt olje- eller gassprosjekt i Barentshavet, og nå deles det kun ut to lisenser her. Nå forventer vi at regjeringa tar ansvar og stanser unødvendig oljeleting i Barentshavet, og heller investerer pengene i en rettferdig, grønn omstilling, avslutter Pleym.

LES OGSÅ: 4 av 5 ønsker sanksjoner mot russisk olje og gass


Russlands krig mot Ukraina er et grovt brudd på folkeretten og internasjonal rettsorden som omverdenen ikke kan akseptere. Støtt kravet om boikott av russisk olje. Velg fred over krig og olje.

Skriv under: Boikott russisk olje

Det er uakseptabelt at norsk næringsliv er med og finansierer Russlands angrepskrig mot Ukraina. Stå sammen med oss og støtt kravet om boikott av russisk olje.

Vær med