Eksempel på norsk kjøttreklame.

Mens forskerne er klare på at vårt massive kjøttforbruk er skadelig for helsa, naturen og klimaet, fortsetter kjøttindustrien med store reklamekampanjer for å påvirke barn og unge til å øke forbruket, konkluderer en ny rapport fra Greenpeace. Organisasjonen ber nå om restriksjoner på kjøttreklame.

Greenpeace Danmark har publisert DISSECTED. The 7 Myths of Big Meat’s Marketing, en rapport som analyserer kjøttreklame fra 51 selskaper i seks europeiske land. Studien avdekker hvilke myter industrien bruker i reklamene for å få folk til å øke forbruket sitt. I Norge har kjøttforbruket per person økt med nesten 50 prosent bare siden 1989.

– En av hovedårsakene til at vi spiser stadig mer kjøtt er at vi påvirkes gjennom massiv reklame. Det er på tide å sette søkelyset på den industrielle kjøttproduksjonens propagandamaskin, og innføre restriksjoner og reguleringer på linje med andre kategorier som tobakk og alkohol. Hvis vi som samfunn skal få grønnere spisevaner, er det nødvendig at politikerne begrenser den industrielle kjøttproduksjonens spillerom, sier Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace Norge. 

– Bønder som i dag driver bærekraftig på lokale ressurser, brukes kynisk som reklameplakater for den industrielle kjøttproduksjonen. Det er et problem, både fordi målet deres er å øke kjøttforbruket, men også fordi de bærekraftige bøndene sitter igjen med forsvinnende lite av kaka fra både kjøpefesten og politiske prioriteringer i landbruket, utdyper Nordø.

Vil ha slutt på kjøttreklame

Greenpeace ønsker å stanse offentlig finansiering av kjøttmarkedsføring og sikre at lovverket mot villedende markedsføring håndheves effektivt når industrielle virksomheter påstår at kjøttproduktene de selger er bærekraftige.

Den nye studien viser hvordan 51 selskaper i Frankrike, Polen, Spania, Danmark, Tyskland og Sveits markedsfører kjøtt- og meieriprodukter. Den konkluderer med syv myter som brukes i reklame for å få folk til å føle seg bra; at “bedre” kjøtt er en del av klimaløsningen, rødt kjøtt gjør deg til mer mann, kjøtt er bra for deg, flinke kvinner serverer kjøtt til familien sin, å spise kjøtt er en del av vår nasjonale identitet, kjøtt bringer mennesker sammen, og kjøttspising handler om frihet, valg og individualitet.

– Å spise kjøtt og meieriprodukter er et personlig valg. Men PR-strategiene kjøttgigantene bruker for å få folk til å spise mer kjøtt er et samfunnspørsmål, sier Nordø.

Stort klimaproblem

Husdyrene i landbruket, inkludert fôret, står for 19 prosent av verdens samlede klimagassutslipp, ifølge en ny undersøkelse

– Om ikke produksjonen og forbruket vårt av kjøtt reduseres og endres betraktelig, vil det få dramatiske konsekvenser for skogene, artsmangfoldet, jorda, vannet og klimaet. Samtidig sier FN at småbruk er en viktig del av løsningen på flere av bærekraftsmålene, og da må vi innrette politikken mot å løfte de små produsentene heller enn store, sentraliserte og industrielle bruk, sier Nordø.

– Vi mener ikke at alle skal bli veganere, men for å unngå de verste virkningene av klimaendringene, må produksjonen og forbruket av kjøtt- og meieriprodukter ned, og industrien må legges om. Vi må produsere på lokale ressurser og ikke importert fôr, vi må benytte mer av arealet vårt og ikke belønne volumproduksjon. Regenerativt jordbruk, hvor husdyr, planter og jordsmonn utfyller hverandre, er en del av løsningen, sier Nordø.

LES MER: Kjøttindustriens katastrofale konsekvenser