Arbeidet for å beskytte verdens skoger, hav og klima fortsetter med full styrke i 2023. Her er fem klima- og miljøsaker vi i Greenpeace skal jobbe med i år.


1. Den globale havavtalen skal spikres

20. februar skal FN-forhandlingene om en global havavtale gjenopptas. Vi krever at verdens ledere kommer til en enighet om en global havavtale, to år på overtid. Greenpeace kommer til å være til stede, akkurat som vi har vært gjennom hele prosessen for å kreve en sterk havavtale som gjør det mulig å beskytte minst 30 prosent av verdens hav innen 2030.

Da vi lanserte denne havkampanjen våren 2017, var det kun en håndfull regjeringer som delte målet vårt. Men vi har holdt presset på beslutningstakere oppe. I fjor førte det til at verden ble enige om å verne 30 prosent av land og hav innen 2030. Når FN og sivilsamfunnet straks samles i New York, skal de avtalefeste nøyaktig hvordan et slikt vern kan innføres.

LES OGSÅ: Seier: FN enige om en global havavtale

2. Arbeidet mot ny olje fortsetter

Arbeidet vårt mot klimaødeleggende olje og gass fortsetter. I fjor vant vi kampen mot Equinors planer om å gjøre Wisting til verdens nordligste oljefelt. I år skal vi bygge videre på denne seieren. Internasjonalt pågår det store kampanjer for å stanse oljefelt hvor Equinor er involvert. Vi skal forsterke arbeidet mot kontroversielle oljeplaner i både Canada, Argentina og Storbritannia.

Vi skal også fortsette arbeidet mot Equinors sportsvasking, med et fokus på Equinors sponsing av Skiforbundet. Og ikke minst skal vi snu flere steiner i arbeidet for å redusere oljetempoet på norsk sokkel. Det innebærer både nei til nye oljefelt, og ja til fornybare alternativer til olje, slik at vi ikke omstiller oljearbeiderne til arbeidsledighet.

3. Innsatsen for verdens skoger intensiveres

Vi skal intensivere arbeidet for verdens livsviktige skoger i blant annet Amazonas, Indonesia, Kongo og her hjemme i Norden. Vi samarbeider med urfolk og Greenpeace-kontorer i de ulike områdene, dokumenterer ødeleggelsen, og avslører selskaper som bidrar til avskoging. 2023 er et avgjørende år for Amazonas, hvor det kan se ut til at Brasils nyvalgte president Lula kan bøte på noe av skaden den forrige regjeringen forårsaket.

4. Spennende planer mot grønnvasking

Vi vil fortsette å legge press på fossilselskaper som bruker sponsoravtaler og reklame for å spre løgner om rollen sin i å forverre klimakrisen. Vi har store kampanjeplaner rundt grønnvasking i det kommende året, så følg med!

5. Vi jobber for en grønn omstilling

Vi fortsetter å jobbe for en grønn utvikling på flere fronter. Gjennom aktivisme, lobbyarbeid, og gjennom å avsløre og legge press på selskaper og myndigheter som bedriver miljøkriminalitet. Snart får Greenpeace Norden på plass en enhet som skal fokusere kun på gravejournalistikk, noe som blir viktig i arbeidet med å avsløre det forurenserne ikke vil at vi skal vite.


Slik kan du bidra til arbeidet for klima og miljø

Fram mot 2030 jobber Greenpeace for at:

  • Minst 30 prosent av land og hav har sterkt vern
  • Globale klimagassutslipp er halvert
  • Det skal bli slutt på overproduksjonen av engangsplast
  • Alle nye olje- og gassprosjekter er stanset, og en strategi for å få slutt på bruken av fossile brensler er iverksatt
  • Helse og natur prioriteres over profitt

Alt arbeidet vi gjør for verdens skoger, hav, dyr og natur, er finansiert av engasjerte enkeltpersoner som deg. Greenpeace tar av v prinsipp ikke imot en eneste krone fra selskaper eller myndigheter.

Har du mulighet til å støtte arbeidet vårt med en valgfri månedlig sum eller et engangsbidrag? Sammen kan få gjennom endringene som planeten vår trenger i 2023.

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med