Overrekkelse

I fjor vant vi en historisk seier, da vi fikk en samlet fiskerinæring med på å beskytte sårbare havområder i Arktis. Nå krever vi at Klima- og miljøminister Vidar Helgesen følger opp og verner områdene – og med oss i ryggen har vi over 220 000 folk.

Denne våren gikk et flertall på Stortinget inn for å be regjeringen om å vurdere å innføre et moratorium på utvidelsen av bunntråling i Arktis frem til 2020, da forvaltningsplanen for Barentshavet skal oppdateres. I april møtte vi Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og overrakte over 220 000 underskifter fra mennesker verden over, som alle ber Norge verne sårbare havområder i Arktis.

Havfiskeflåten i Norge og Russland gikk i fjor sammen med den europeiske sjømatindustrien i en historisk avtale for å bevare det marine miljøet i Arktis. Ingen nye områder rundt Svalbard og nordover i Arktis skal tråles før en grundig miljøkartlegging er gjort. Den avtalen må Vidar Helgesen følge opp.

– Norge har forpliktet seg til å verne sårbare havområder. Nå har Vidar Helgesen en unik sjanse til dette. En samlet fiskerinæring støtter det midlertidige vernet frem til 2020. Deretter forventer vi selvsagt at de sårbare områdene får varig vern mot all skadelig virksomhet, når forvaltningsplanen skal oppdateres, sa Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, i forbindelse med overrekkelsen.

– Vi vil rose fiskerinæringa for å gå foran sammen med oss for å verne sårbart liv i havet. At regjeringa så langt har vært mindre offensive enn fiskerinæringa er pinlig, og vi forventer at Helgesen etter den klare anmodningen fra Stortinget nå tar ansvar for å rette opp dette, fortsatte Gulowsen.

Stortinget har i tillegg til å be Helgesen vurdere et moratorium mot bunntråling i Arktis, bedt ministeren levere en plan for marint vern i naturmangfoldsmeldinga fra 2016. Norge har gjennom konvensjonen for biologisk mangfold forpliktet seg til å verne 10 prosent av våre havområder innen 2020. Så langt har Norge vernet mindre enn 1 prosent, og Helgesen har foreløpig ikke levert noen plan for hvordan man skal komme opp til 10 prosent vern.

– Norske myndigheter skryter ofte av hvor flinke vi er til å verne skogområder i andre land. Samtidig greier vi ikke å verne våre egne sårbare områder. Vi forventer at Helgesen kommer med en plan for marint vern for norske havområder. I tillegg til at Stortinget har bedt ministeren vurdere dette spesielt i Arktis, har Stortinget også bedt Helgesen levere en generell plan. Den har vi foreløpig ikke sett snurten av, avsluttet Gulowsen.

Her kan du støtte vårt arbeid for et sunt og bærekraftig hav.