Havforsker Peter Haugan står foran et disig kystlandskap. Han har på seg blå vindjakke, hvit skjorte og gestikulerer mens han prater.
Peter Haugan er havforsker, og er en av de som kan mest om hvilke konsekvenser gruvedrift på havbunnen i Norge kan ha. Vi møtte Haugan i Bergen for et intervju.

Regjeringen vil åpne norske havområder for gruvedrift på havbunnen, men mener egentlig forskerne det er en god idé? Vi har møtt en som kan gi svar.


Peter Haugan er havforsker, og er en av de som kan mest om hvilke konsekvenser gruvedrift på havbunnen i Norge kan ha. Fridykker og aktivist i Greenpeace, Amanda Louise Helle, ønsket å finne mer ut om temaet, og møtte Haugan i Bergen for et intervju. 

Haugan gir blant annet svar på hva gruvedrift på havbunnen egentlig er, og om vi virkelig trenger disse mineralene for å få til den grønne omstillingen. 

Se videoen under:

– Det er fullt mulig å drive grønn omstilling uten disse mineralene, og hvem som tjener på det er for meg en gåte, sier Haugan. 

Et av problemene med gruvedrift på havbunnen, er at forkjemperne for den destruktive industrien beregner lønnsomhet og behov ut fra dagens etterspørsel etter mineraler, når etterspørselen ventes å synke.

LES OGSÅ: Gruvedrift på havbunnen: alt du må vite

Gruvedrift på havbunnen kan forlenge oljealderen

Forskeren stiller spørsmålstegn ved om hvor mye vi som samfunn egentlig kommer til å tjene på denne satsingen, og hva det kommer til å koste oss på kort og lengre sikt. Store gruveselskaper er interesserte, mens aktører som Equinor ikke tror det er penger å tjene her.

– Jeg tror det er stor fare for å bruke mye offentlige midler på noe som ikke fører til noe som helst annet enn en slags forestilling om en forlengelse og etterfølgelse av oljealderen, peker forskeren på.

Regjeringen lytter ikke til ekspertene

Haugan frustreres over at forskerne ikke har blitt lyttet til i denne prosessen, og etterlyser  mer vern av havet. Gjennom den internasjonale havavtalen har Norge forpliktet seg til å verne minst 30 prosent av havet innen 2030. 

– Hvis det er noe som skulle være de riktige arealene å ta vare på, så er det jo disse havbunnsområdene som man nå tenker å åpne for mineralutvinning, avslutter Haugan.

Signer: Stopp gruvedrift på havbunnen

Vi må stoppe gruvedrift på havbunnen. Vi er allerede flere hundre tusen mennesker som står sammen mot den nye skadelige industrien. Bli med, signer oppropet.

Vær med