Overrekkelse av 20.000 underskifter til lederen av den norske forhandlingsdelegasjonen.

7.-18. mars møttes verden til det som skulle være den siste FN-forhandlingen om en global havavtale. Forhandlingene gikk i stampe, og Norge må nå jobbe for å få ferdig avtalen i løpet av 2022.

Etter to års koronautsettelser skulle verden endelig møtes til fjerde og siste forhandlingsmøte om en global havavtale. Vi brukte utsettelsen til å øke presset på politikerne for å sikre en sterk avtale. I Norge overrakte vi over 20.000 underskrifter til både stortingspolitikere og den norske delegasjonen som reiste til New York for å forhandle avtalen på vegne av utenriksministeren. Internasjonalt samlet vi inn over 5 millioner signaturer fra folk som støtter kravet om en sterk avtale som gjør det mulig å beskytte havet.

Dessverre gikk forhandlingene i stampe, og landene lyktes ikke å bli enige om en avtale. Vi kan forvente en femte forhandlingsrunde, sannsynligvis i august. Det betyr at vi fortsetter arbeidet for å sikre en sterk global havavtale. Kravet vårt er at verden blir enige om en avtale i løpet av 2022.

Overrekkelse av 20.000 underskrifter til Rødt, SV, Ap, MDG og Venstre.

Hvorfor trenger vi en global havavtale?

Dessverre gikk forhandlingene i stampe, og landene lyktes ikke å bli enige om en avtale. Vi kan forvente en femte forhandlingsrunde, sannsynligvis i august. Det betyr at vi fortsetter arbeidet for å sikre en sterk global havavtale. Kravet vårt er at verden blir enige om en avtale i løpet av 2022.

Den globale havavtalen er avgjørende for å forvalte og beskytte havet. Forskerne sier at minst 30 prosent av havet må vernes innen 2030. Skal vi greie det, trenger vi en sterk global havavtale for å forvalte internasjonalt farvann, havområder ingen land eier. Nesten halvparten av jorda dekkes av internasjonalt farvann, og det haster å bli enig om et godt regelverk for å beskytte disse enorme havområdene mot overfiske, forurensing og ødeleggelse.

LES MER: Seier: FN enige om en global havavtale

Skal fortsette å stille Norge til ansvar for at verden får en sterk, global havavtale

I forkant av forhandlingene ble Norge med i en høyambisjonskoalisjon for den globale havavtalen. Landene i denne koalisjonen har som mål å få ferdig avtalen i løpet av 2022, og anerkjenner at avtalen er svært viktig for å få vernet 30 prosent av havet innen 2030.

– Vi skal stille Norge til ansvar i det videre arbeidet med forhandlingene. Vi har vunnet frem før, og fått Norge til å anerkjenne forskernes anbefaling om å verne 30 prosent av havet innen 2030. Nå skal vi pushe Norge til å ta ansvar for at verden i løpet av året blir enig om en havavtale som gjør det mulig å beskytte havet, sier Halvard Haga Raavand, politisk rådgiver i Greenpeace Norge.

I løpet av forhandlingene takket lederen av den norske delegasjonen for innspillene fra organisasjoner som oss. Når vi i tillegg ser at innspillene våre dytter Norge i riktig retning, så inspirerer det. Nå skal vi fortsette å legge press på Norge.