Regjeringen må ikke åpne for mineralutvinning på havbunnen, krever vi sammen med fem av landets største miljøorganisasjoner.

Regjeringen har satt i gang en konsekvensutredningsprosess for gruvedrift på havbunnen. Mineraler og metaller til det grønne skiftet bør hentes fra forbruksreduksjon og bedre gjenbruk på land, ikke fra havdypet hvor brutal gruvedrift kan gjøre uopprettelig skade på naturen.

– Vi står midt i en naturkrise, noe statsminister Erna Solberg selv har vært med å erklære. Da kan vi ikke åpne opp for gruvedrift på havbunnen, når vi ikke har kunnskap om hvilke konsekvenser det kan få dyrelivet. Vi vet heller ikke noe om hvor mye CO2 som vil bli frigitt om vi skal plyndre havbunnen for mineraler sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

LES OGSÅ: Gruvedrift på havbunnen: alt du må vite

I strid med det internasjonale panelet for en bærekraftig havøkonomi

Havforskerne i Solbergs internasjonale havpanel slår fast at utvinning av havbunnsmineraler kan være i strid med en bærekraftig havøkonomi og at det også kan være i direkte konflikt med FNs bærekraftsmål. I sin rapport påpeker de at vi har altfor liten kunnskap om de mulige konsekvensene av en mineralutvinning i havdypet.

– Erna Solberg hat blitt utnevnt til høy beskytter for FNs tiår for havforskning, da kan hun ikke trosse advarslene fra havpanelet hun selv har satt ned og risikere skader på den unike naturen i våre hjemlige farvann, sier Frode Pleym.

Fremtiden i våre hender, Sabima, Greenpeace, Natur og ungdom, Naturvernforbundet og WWF Verdens naturfond krever at regjeringen stanser åpningsprosessen for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel og at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at det settes i gang med mineralutvinning på havbunnen.

LES MER om hvordan gruvedrift truer livet på havbunnen

Forverrer naturkrisen

Livet i havet er allerede under enormt press fra klimaendringer, overfiske og forurensing. Siden 1970 har 36 prosent av mengden liv i havet forsvunnet. Mineralutvinning er brutal gruvedrift hvor store mengder stein knuses, og det er risiko for utslipp av kjemikalier, tungmetaller, miljøgifter og partikler som forurenser havmiljøet.

Utvinningen risikerer også å frigjøre store mengder CO2 som er naturlig lagret på havbunnen.

LES MER: vårt fulle høringssvar om gruvedrift på havbunnen

Gigantselskaper sier nei til havbunnsmineraler


Også BMW Group, Google, Samsung SDI og Volvo Group gir klar beskjed om at havbunnsmineraler ikke er aktuelt med dagens kunnskap. I denne uttalelsen forplikter de seg til å ikke ta i bruk mineraler fra havbunnen i sine produkter, og de ber om et internasjonalt moratorium. Selskapene ber om at man heller utforsker andre alternativer, med fokus på å redusere etterspørsel etter nye mineraler og å bevege seg mot en ressurseffektiv, sirkulær økonomi hvor vi bedre utnytter materialene vi allerede har. 

Løsningen er sirkulær økonomi

Hovedargumentet fra dem som vil starte utvinning av havbunnsmineraler er at verden trenger dyphavsmetaller for å produsere grønn energi. Løsningen er i stedet å få på plass en sirkulær økonomi der ombruksløsninger, resirkulering og teknologiske nyvinninger, som minsker behovet for bruken av nye materialer, inkludert nye metaller, blir styrende.

Dersom vi bruker materialene mer effektivt, og resirkulerer mer av råmaterialene, kan etterspørselen etter de fleste mineraler reduseres med 60-90 prosent.

Å åpne for mineralutvinning på havbunnen vil undergrave regjeringens ambisjon i den kommende strategien om sirkulær økonomi der ønsket er at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

LES MER: Fire grunner til at vi trenger en ny FN-avtale for å redde havet