Vil du gjøre mer?
Vær med ×

I FN forhandler verdens land nå om en global hav-avtale. Kort forklart skal verden bli enige om reglene for hvordan vi forvalter havområdene i internasjonalt farvann. Dette er havområder utenfor noen lands grenser, og landene må derfor bli enige gjennom FN om hvordan vi skal ta vare på dem. 

Vil du være med og beskytte mer hav? Skriv under og støtt kampanjen vår for å verne havet.

1. Klimaendringer, overfiske og plast truer havet

Havet sliter i dag på mange fronter. Klimaendringer og overfiske er ifølge FNs naturpanel de største truslene mot livet i havet. Naturpanelet har konkludert med at hvert tredje marine pattedyr er truet av utryddelse. På toppen av dette har du plastforurensning, som skaper mer stress for livet i havet. De fleste husker for eksempel hvalen som ble funnet på Sotra med 30 plastposer i magen. For at livet i havet skal kunne styrke seg er det viktig at store, sammenhengende områder vernes. Og en sterk, global hav-avtale vil gjøre det lettere å verne mer hav.

2. Forskerne sier det

For å sikre havet for framtiden sier forskerne at minst 30 prosent av havet må vernes innen 2030. Vernet må være av streng karakter, og industriaktivitet som fiske og gruvedrift på havbunnen må ikke tillates. I dag er mindre enn 1 prosent av havet strengt vernet. En sterk hav-avtale vil gjøre det lettere å verne hjemmet til dyr som hvaler og skilpadder, og skal vi klare å verne 30 prosent har vi dårlig tid.

3. Dagens regelverk gjør det umulig å verne nok hav

I dag finnes det ingen tilfredsstillende måte å verne havområdene i internasjonalt farvann på. Det er et lappeteppe av regelverk, uten at det finnes noen som er ansvarlig for den helhetlige forvaltningen av unike havområder. For eksempel kan en regional fiskeriorganisasjon verne sårbar havbunn mot bunnfiske, samtidig som den internasjonale havbunnmyndigheten (ISA) kan tillate ødeleggende gruvedrift i det samme området. En hav-avtale kan, om den utformes riktig, sørge for at noen får ansvar for en helhetlig forvaltning som tar vare på økosystemene.

4. Enorme havområder med mangelfull forvaltning

Visste du at to tredjedeler av verdens havområder ligger i internasjonalt farvann? Til sammen dekker disse havområdene nesten halve jordkloden. I disse områdene finner man unikt biologisk mangfold som nå er truet, uten at det finnes en god måte å verne dem på. En sterk hav-avtale kan endre dette, og sørge for at det blir fortgang i å verne internasjonale havområder. Slik kan en sikre at minst 30 prosent av havet vernes innen 2030.

LES OGSÅ: Du har sett Seaspiracy på Netflix – hva nå?