Global oppvarming gjør at isen i Arktis smelter, og dette skjer nå raskere enn noen hadde forutsett. Smeltingen vil få katastrofale følger for det unike økosystemet i Arktis, og for muligheten til å bremse klimaendringene verden rundt. Arktis må reddes!

Ice in the Arctic Sea. © Daniella Zalcman / Greenpeace
Grønlandsisen smelter. Bilde tatt under en Greenpeace ekspedisjon til Grønland for å dokumentere issmeltingen.
© Daniella Zalcman / Greenpeace

Hvorfor smelter isen i Arktis?

Klimaendringene gjør at klodens temperaturer stiger, og intet sted i verden ser vi så dramatiske endringer i globale temperaturer som i Arktis. Arktis er området omkring Nordpolen, normalt forstått som det området som har polarklima, det vil si under 10 grader i den varmeste måneden. 

Hvor fort smelter isen i Arktis? 

Hvert tiår mister vi 13 prosent av havisen i Arktis, og i løpet av de siste 30 årene har vi mistet hele 95 prosent av Arktis sin eldste og tykkeste is. Også på Svalbard er effekten av klimaendringene dramatiske – forskere har advart om at oppvarmingen her er seks ganger større enn den globale temperaturøkningen

Alarmklokkene ringer for Arktis, og vi må gjøre alt vi kan for å stanse smeltingen og redde dette unike økosystemet. Vi har tatt en nærmere titt på hvorfor isen i Arktis smelter, og hva vi kan gjøre med det. 

5 grunner til at isen i Arktis smelter 

Klimaendringene, smeltende permafrost, oljesøl, overfiske og industrialisering av urørt natur – Arktis utsettes for mange overgrep som bidrar til at isen smelter. 

1. Klimaendringer

Utslipp av drivhusgasser varmer opp kloden, og ingen steder er endringene så dramatiske som i Arktis. Temperaturene i Arktis har steget nesten fire ganger raskere enn på resten av planeten, og Svalbard varmes opp enda raskere. 

I 2019 skrev FN i en spesialrapport at Arktis varmes opp raskere på grunn av en prosess kjent som arktisk forsterkning. Den oppstår når snø og is, som reflekterer sollys, smelter og renner ut i havet, som absorberer det samme lyset. 

Når havisen smelter, forvandles store områder i Arktis til åpent vann, og havet blir surere. Dette gjør at det blir vanskeligere for mange arter å finne mat, ale opp ungene sine og overleve. 

2. Skogbranner

Skogbranner i Sibir og Arktis er en stor trussel og kan forverre klimaendringene. Bare i juni og august 2021 førte branner på den russiske taigaen (et belte med barskog og myr, ofte som tett urskog, sør for tundraen i Sibir) i Arktis til utslipp på 970 megatonn karbondioksid. Det er mer enn de samlede utslippene fra alle verdens skogbranner samme år. 

Mange av brannene skjer på torvmarker i Sibir og Arktis, og disse brannene er de farligste for klimaet. Torvbrann slipper ikke bare ut skadelige partikler, de slipper også ut enorme mengder karbondioksid fordi torv har absorbert karbondioksid i titusenvis av år.

3. Utvinning av ny olje og gass

Til tross for at Arktis er planetens mest sårbare økosystem, vil mange oljeselskaper åpne opp området for økt olje- og gassproduksjon. Equinor, Aker BP og Vår Energi (ENI) er noen av de mest aggressive aktørene i Arktis. Ikke bare vil økt olje og gassproduksjon fyre oppunder klimakrisen; et oljesøl i Arktis kan få katastrofale følger for dette unike økosystemet. 

Så sent som i 2020 ble 30,000 tonn dieselolje sluppet ut fra et russisk oljefartøy nær Norilsk i Sibir, noe som har ført til at dette nå er et av de mest forurensede områdene i verden. Oljeboring i Arktis er uakseptabelt og må stanses.

Det har også vært flere tilfeller av utilsiktede utslipp av svært giftige kjemikalier, særlig fra skandaleplattformen Goliat i Barentshavet

Greenpeace-aktivister protesterer mot oljeboring i Arktis. © Greenpeace

4. Permafrosten smelter

Hvis permafrosten i Arktis smelter og Sibir tiner, vil det frigjøre enorme mengder metan. Metan er en mer potent drivhusgass enn karbondioksid, og over en 20-årsperiode fanger metan opp rundt 72 ganger mer varme i atmosfæren enn karbondioksid gjør. Det er derfor Arktis sin smeltende permafrost kalles for en tikkende klimabombe. 

5. Zombiebranner 

Zombiebrann? Ja, du leste riktig. Zombiebranner er et sjeldent fenomen der branner kan overvintre og dukke opp igjen når snøen forsvinner. Det merkelige er ikke bare at branner kan “oppstå fra de døde”, men at det kan skje her, på en av verdens kaldeste plasser, i den nordlige polarsirkel. Det er mulig fordi brannene overvintrer under snø i torvmarker, for å så flamme opp igjen om våren når det blir varmere. Torvmarkene i Sibir er veldig gamle, og når de tar fyr, kan det brenne i mange dager, uker, måneder og til og med år. 

Konsekvenser om Arktis smelter

Alarmklokkene ringer for Arktis. De siste årene har temperaturen på Arktis vært mer enn 20 grader høyere enn normalt, en temperaturøkning som tidligere var helt utenkelig. Hvis isen i Arktis smelter, vil det få katastrofale konsekvenser for vår evne til å bremse klimaendringene. 

Her er fem ting som kan skje om isen i Arktis smelter: 

1. Mer ekstremvær og hetebølger  

Arktis hjelper til med å kjøle ned kloden. Store deler av Arktis er dekket av snø og is som reflekterer varme tilbake i atmosfæren, og dermed hjelper til med å balansere for andre deler av verden som absorberer varme. 

Mindre is innebærer dermed mer varme som vil bidra til å skape mer intense hetebølger og ekstremvær over hele verden.

2. Høyere havnivå

Havnivåstigningen har i gjennomsnitt økt med 20–22 cm siden 1880-tallet, og det blir bare verre. Høyere havnivå rammer kystnære steder, og mindre øynasjoner og vil forverre flom og stormflo.

Smeltingen av Grønlands innlandsis er en viktig indikasjon for fremtidens havnivåøkning; om den smelter helt, kan det globale havnivået stige med hele seks meter.

3. Redusert matsikkerhet

Polarvirvler, hetebølger og uforutsigbare værforhold forårsaket av smeltende isområder fører allerede i dag til store problemer for avlinger og matsikkerhet verden rundt. Disse problemene kommer bare til å bli verre ettersom isen smelter, og verdens fattigste er de som rammes hardest. Allerede i dag fører klimaendringene til at millioner av mennesker i det globale sør mister sine liv, levebrød, hjem og kultur. 

LES MER: om klimarettferdighet.

4. Redusert biologisk mangfold

Når isen smelter, kommer de artene som ikke klarer å tilpasse seg til å forsvinne. Smeltende is og permafrost rammer allerede i dag hvalross, fjellrev, isbjørn, perleugler, reinsdyr og mange andre arter som lever i Arktis. Om disse artene forsvinner, kan hele det arktiske økosystemet kollapse.

Redd Arktis – la olja ligge! 

For å bremse klimaendringene og bevare dette unike økosystemet må vi gjøre alt vi kan for å stanse smeltingen av isen i Arktis. Det er dermed helt uakseptabelt at mange stater og selskaper fortsetter å lete etter ny olje og gass i nord. 

Greenpeace har jobbet i flere tiår for å beskytte Arktis sin sårbare natur, og stoppe den ødeleggende jakten på mer olje og fossilt brensel.

Vi har vunnet noen viktige seire. I juli 2021 annonserte regjeringen på Grønland at de vil stoppe all ny oljeutvinning i Arktis. I november 2022 stoppet en samlet miljøbevegelse Equinor fra å åpne Wisting, som ville ha blitt verdens nordligste oljefelt. Men kampen er langt fra over: Vi må stoppe fossilindustrien fra å åpne opp nye områder for olje-og gassutvinning. 

Du kan bidra til å redde Arktis. Greenpeace jobber for å stoppe myndigheter rundt om i verden, inkludert Norge, i å lete etter mer fossile brensler og åpne opp nye olje- og gassfelt, slik at vi kan bremse klimaendringene. Du kan støtte arbeidet vårt her