Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) mener den norske klimaklagen kan bli en prinsipielt viktig sak for hvordan menneskerettighetene tolkes, og har gitt den norske regjeringen en tidsfrist for å uttale seg i saken.

Seks unge klimaaktivister, Natur og Ungdom og Greenpeace klaget i juni inn klimasøksmålet til EMD. Miljøvernerne mener at det bryter med grunnleggende menneskerettigheter at den norske staten åpner for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene i en tid der verdensomspennende avkarbonisering er avgjørende for å beskytte menneskers liv og levebrød.

Kun en av ti klager som sendes menneskerettighetsdomstolen blir oversendt til den innklagede staten, resten blir avvist. 

– Det er en svært viktig utvikling i saken at menneskerettighetsdomstolen nå vil ha svar fra den norske regjeringen. Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettighetsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra menneskerettighetsdomstolen vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa, sier Cathrine Hambro, miljøorganisasjonenes advokat fra Wahl-Larsen Advokatfirma.

Domstolen skriver i et brev til de norske partene at saken er en potensiell “impact case”,  som indikerer at dom i saken kan ha stor innvirkning på det norske rettssystemet, det europeiske rettssystemet eller hvor effektivt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen fungerer.

– Jeg er glad og lettet over at EMD anerkjenner hvor viktig denne saken er. Samtidig bekymrer det meg at regjeringen planlegger for mer oljeboring i nord mens vi venter på at saken skal behandles av domstolen. Klimakrisen er her nå og vi har ingen tid å miste, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, en av de seks unge som har klaget inn saken.

Også to andre klimasaker, fra miljøvernere i Portugal og Sveits, har blitt sendt til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, men den norske klagen er den første som hovedsakelig tar for seg oljeboring i lys av klimakrisen. 

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har gitt regjeringen frist for å uttale seg innen 13. april 2022.

Disse står bak klagen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen: Ingrid Skjoldvær (28), Gaute Eiterjord (26), Ella Marie Hætta Isaksen (23), Mia Chamberlain (23), Lasse Eriksen Bjørn (24), Gina Gylver (20), Natur og Ungdom og Greenpeace Norden.

Gi et bidrag

Les mer om klimaklagen her
Bilder og videoer her