Et hus nær Hønefoss i Norge er skadet av flom forårsaket av ekstremværet Hans.
Ekstremværet Hans forårsaket flom, høy vannstand og store skader på eiendom og infrastruktur i store deler av Sør-Norge i august 2023. Her på Slettøya nær Hønefoss.

Sommeren 2023 har vært preget av en lang rekke ekstreme værhendelser over hele verden. Både i Norge og i utlandet raser diskusjonen om hvem som skal betale for de enorme materielle skadene. Greenpeace mener at Equinor og de andre oljeselskapene som har tjent på å forårsake klimakrisen, må punge ut for skadene av ekstremvær.

En rapport fra Carbon Brief har gjennomgått 400 fagfellevurderte artikler om ekstremvær, og konkludert med at 71 prosent av 504 nylige ekstreme værhendelser skyldes, eller ble forverret, av klimaendringene.

Equinor forverrer klimaendringene

I de siste klimaforhandlingene (COP27) ble verdens land enige om et nytt tap- og skadefond som historisk forurensende land skal betale til. Hvordan dette fondet fungerer, vil avgjøres senere i 2023. Greenpeace mener at fossilindustrien, spesielt selskaper som Equinor, bør betale for skadene de har forårsaket gjennom et halvt århundre med olje- og gassutvinning rundt om i verden.

– Equinor er det selskapet i Norge som har gjort desidert mest for å skape og forverre klimaendringene som rammer oss nå. Equinor-toppene, de private eierne og staten har tjent enorme summer på å destabilisere klimaet. Derfor er det rett og rimelig at Equinor og andre fossilselskaper tar regninga, sier Andreas Randøy, klima- og energirådgiver i Greenpeace.

Ekstremvær forårsaker skader for milliarder

En mulig måte å generere midler til “potten” for skadefondet, kan være å legge en klimaskadeskatt på fossilselskaper. Dette kan bidra til å betale for den enorme mengden klimafinansiering som trengs fra land og selskaper i det globale nord.

Fossilselskapene leverte rekordoverskudd i 2022, mens klimakatastrofer forårsaket skader for milliarder globalt. Både i 2022 og 2023 så vi i tillegg skader som ingen sum penger kan gjøre opp for: tap av menneskers liv, språk, kulturer, identiteter og måter å leve på.

– Vi kan ikke fortsette å la disse selskapene hente inn uanstendig fortjeneste uten å betale en krone for skaden de fortsetter å forårsake, sier Randøy.

LÆR MER om global oppvarming og ekstremvær

Equinor slipper ut mest CO2

En studie fra 2017 viste at bare 100 selskaper var ansvarlige for mer enn 70 prosent av klimagassutslippene i verden. Equinor toppet listen over norske selskaper, som nummer 37 globalt. En rapport fra Næringsdepartementet fra 2021 bekrefter at Equinor er det selskapet i Norge som slapp ut klart mest klimagasser gjennom sin verdikjede: Hele 261 millioner tonn CO2 bare i 2021. Det er betydelig mer enn noe annet statseid selskap, og tilsvarer omtrent fem ganger Norges årlige utslipp.

– Klimaendringene øker antallet og alvorlighetsgraden av ekstreme værhendelser. Vi mener det er en selvfølge at selskapene som har skapt klimaendringene, og profittert vanvittig på det, betaler for skadene de har påført, sier Randøy.

LES OGSÅ: Equinor og bærekraft: Seks ting du bør vite