Fire kayaktivister holder opp bannere med beskjeden 'Equinor, same shit, new wrapping' I protest mot selskapets oljeboring i Arktis.© Greenpeace
Fire aktivister i kajakk holder opp bannere mot oljeboring i Arktis foran oljeplattformen West Hercules mens den er inne i Skipavika, i nærheten av Mongstad. © Greenpeace

Equinor er eksperter på å fortelle en fortelling om seg selv som et ansvarlig, bærekraftig og bredt energiselskap, men dette er lite mer enn en eventyrfortelling. Sannheten er at Equinor er et av verdens største oljeselskaper, med enorme CO2-utslipp – et selskap som fortsetter å satse stort på fossil energi midt i en klimakrise. Her er seks ting du bør vite om Equinors påvirkning på klima og miljø.

1. Equinor er fortsatt 99,87 prosent fossilt

I 2018 endret Statoil navn til Equinor. Navnebyttet skulle signalisere at de skulle gå fra å være et oljeselskap til å bli et “bredt energiselskap” som balanserer verdens behov for fossil energi med en omstilling til fornybar energi. Har denne retorikken rot i virkeligheten, fem år og utallige reklamekampanjer senere?

Equinors årsresultater for 2022 viser at kun 0,13 prosent av energien Equinor produserte i 2022 var fornybar. Hele 99,87 prosent var fossil.

Ifølge Equinors egen årsrapport var hele 86 prosent av Equinors investeringer i 2022 i fossil energi, mens kun 14 prosent var i “fornybart og lavkarbonløsninger”.

Navnebyttet fra Statoil til Equinor kan sees på som et klassisk eksempel på grønnvasking.

LES OGSÅ: 11 ting Equinor ikke vil du skal vite om grønnvasking

2. Equinor er et av verdens største oljeselskaper

Greenpeace aktivist holder banner med beskjeden 'climate change powered by the Norwegian Government' under en demonstrasjon i Oslo.
Natur og Ungdom og Greenpeace arrangerer lysmarkering mot norsk oljeleting i Oslo sentrum i forbindelse med klimaøksmålet.

Equinor peker ofte på verdens fortsatte behov for olje og gass, og hvordan beslutninger som tas i lille Norge, ikke kan ha noen reell effekt på verdens klimagassutslipp. Men faktum er at Equinor er et av verdens største oljeselskaper: selskapet er på 38. plass på lista over de 90 selskapene som gjennom historien har størst ansvar for klimagassutslippene som fører til klimakrisen vi har i dag. 

Bare ett av Equinors foreslåtte oljeprosjekter, Rosebank i Storbritannia, anslås å inneholde hele 500 millioner fat oljefatekvivalenter som kan føre til mer CO2-utslipp enn de samlede årlige utslippene fra verdens 28 lavinntektsland, eller 700 millioner mennesker. Dette er de samme 700 millioner menneskene som har bidratt minst til klimakrisen. 

FN og Det internasjonale energibyråaet har slått fast at vi allerede har funnet mer fossile brensler enn vi kan brenne, om vi skal nå 1,5-gradersmålet. Det betyr at det ikke er plass til noen ny infrastruktur for fossile brensler, og det som eksisterer, må fases ut så raskt som mulig. 

Dermed vil investeringsbeslutningene til Equinor og andre oljeselskaper få store konsekvenser for verdens mulighet til å bremse klimaendringene. 

LES OGSÅ: Fire Equinor-reklamer fulle av grønnvasking

3. Equinors CO2-utslipp: Fem ganger Norges totale utslipp

Equinor er Norges utslippsversting nummer én. Utslippene fra oljen og gassen Equinor produserer, var på hele 243 millioner tonn i 2022. Dette tilsvarer nesten fem ganger Norges totale utslipp, som er på rundt 49 millioner tonn.

Selskapet slapp i 2022 ut 11,4 millioner tonn CO₂-ekvivalenter fra egen bruk av energi i produksjonen, en nedgang på seks prosent fra året før. Men dette er kun en liten del av bildet. For 95 prosent av utslippene fra olje og gass kommer fra selve forbrenningen, ikke fra produksjonen. Selv om utvinningen av olje og gass på norsk sokkel skulle gjøres tilnærmet utslippsfri, vil forbrenningen av disse fossile brenslene fortsatt lede til store utslipp andre steder i verden.

LES OGSÅ: Norsk olje og gass forverrer klimakrisen

LES OGSÅ: CO2-utslipp i Norge: Dette må du vite

4. Equinor vil øke oljeproduksjonen i en klimakrise 

Aktivist i Buenos Aires demonstrerer mot Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet. © Diego Izquierdo / Greenpeace
Aktivist i Buenos Aires demonstrerer mot Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet. © Diego Izquierdo / Greenpeace

Til tross for alle løfter om omstilling planlegger Equinor å øke oljeproduksjonen med 20 prosent fram mot 2026. 

Dette vil de blant annet gjøre ved å åpne nye kontroversielle oljeprosjekter i Storbritannia, Canada, Argentina og Brasil. Flere av disse prosjektene vil produsere olje lenge etter at Equinors nullutslippsmål skal ha vært oppnådd. 

Lokalbefolkninger og miljøorganisasjoner i disse landene kjemper for å få stanset Equinors prosjekter. De peker på hvordan prosjektene vil få enorme konsekvenser for klima og miljøkostnader, og forsinke den nødvendige omstillingen til fornybar energi. 

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med

5. Equinor sender giftig produsert vann utenlands

Et skip er i ferd med å overføre last med giftig avløpsvann fra norsk oljeindustri til renseanlegget RGS Nordic på Skælskør i Danmark.
Et skip er i ferd med å overføre last med giftig avløpsvann fra norsk oljeindustri til renseanlegget RGS Nordic på Skælskør i Danmark. © Greenpeace / Sune Scheller

Et uunngåelig avfallsprodukt fra Equinors oljeproduksjon er såkalt “produsert vann”, som inneholder en rekke giftige kjemikalier. I stedet for å følge prinsippet “forurenser betaler” og ta ansvar for avfallsproduktet, sender Equinor problemet til naboene våre i Danmark.

Hvert år eksporterer Equinor mellom 100.000 og 150.000 tonn slikt forurenset vann til Agersø sund i Danmark via det danske selskapet RGS Nordic. Etter rensing pumper RGS Nordic det produserte vannet ut rett ut i et såkalt Natura 2000-område, et naturområde med ekstra vern på grunn av viktig biologisk mangfold. 

Men rensingen er ikke grundig nok. Lokale fiskere danske medier har snakket med, sier at kjemikalieutslippene fra RGS Nordic i Agersø sund har ført til massedød i fiskebestandene. Før gikk områdene for å være blant de beste fiskeområdene i hele Danmark, men etter at utslippene begynte, døde det meste av livet i havet. 

LES OGSÅ: Dette Instagram-filteret får Equinors logo til å dryppe olje

6. Equinor vil legge oljeinfrastruktur gjennom marine verneområder

Hvithvaler svømmer ved iskanten.
Hvithval svømmer ved iskanten.

En annen skyggeside ved Equinors fossile prosjekter er konsekvensene for marint liv og sårbare arter, inkludert hvaler, delfiner, og sjeldne svampe- og korallarter. Flere av Equinors prosjekter innebærer å legge infrastruktur som rørledninger gjennom marine verneområder. 

Et av dem er Equinors Bay du Nord-prosjekt, som ligger i et sårbårt havområde på østkysten av Canada. Feltet er anslått å ha 16 prosent sjanse for et oljesøl, som vil få katastrofale miljøkonsekvenser for blant annet viktige hvalbestander. 

Også i Argentina, der Equinor vil starte oljeleting i et viktig område for hundrevis av arter, har uavhengige fagpersoner konkludert med at oljesøl vil være nærmest uunngåelig, til stor skade for lokalt dyreliv, naturreservater, turistindustri og fiske.

Disse eksemplene viser at det er vanskelig å snakke om Equinor og bærekraft i samme setning. Motstanden mot Equinor vokser her hjemme og verden rundt. I fjor forhindret en samlet miljøbevegelse Equinor fra å åpne Wisting, som ville ha blitt verdens nordligste oljefelt.

Slik kan du engasjere deg mot Equinors grønnvasking

Kampen fortsetter, og nå må vi stå sammen for å holde Equinor ansvarlig for utslippene sine og all påvirkning på klima og miljø. Her er fire ting du kan gjøre for å bli med og stoppe Equinors grønnvasking:

1. Del denne artikkelen med venner og kjente, eller del postene våre på InstagramFacebook eller Twitter

2. Bruk Instagram-filteret vårt. Vi har laget et Instagram-filter som avslører sannheten om Equinor. Når du bruker filteret, begynner Equinor-logoen å dryppe av olje:Play

Slik bruker du filteret:

  • Åpne denne lenken i mobilen
  • Finn en Equinor-logo, enten fysisk eller digitalt. Beveg kameraet ditt over logoen og se at den begynner å dryppe olje.
  • Film og del videoen din i Instagram Stories og tagg @equinor og @greenpeacenorge

3. Signer oppropet mot Rosebank, Bay du Nord og Equinors andre kontroversielle utenlandsprosjekter

4. Støtt arbeidet vårt mot grønnvasking. Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon og tar av prinsipp ikke imot støtte fra myndigheter eller selskaper. Derfor er vi avhengige av støtten fra engasjerte enkeltpersoner. Du kan gi et engangsbidrag her eller bli månedlig giver med Vipps her.