© Putra / Greenpeace
En kvinne holder en paraply mens hun venter på å bli evakuert av redningsteamet på en bambusflåte foran det oversvømmede huset hennes i landsbyen Sungai Raya, Banjar Regency, Sør-Kalimantan i Indonesia.
© Putra / Greenpeace

Mens Norge skryter av å være best i verden på likestilling, mener FNs kvinnekomité (CEDAW) at norsk olje undergraver likestillingen. Klimaendringene rammer kvinner hardest, og reell likestilling forutsetter klimarettferdighet. Dessverre spiller Norges regjering på lag med urettferdigheten. 

Vi liker å tenke at vi er blant de mest likestilte og miljøvennlige landene i verden. Paradokset at Norge er “blant de beste på klima og miljø”, men også en stor eksportør av olje og gass, har i større grad blitt gjennomskuet de siste årene, spesielt internasjonalt. Men det er viktig at vi snakker mer om et annet paradoks. Statistisk er Norge blant de beste stedene kvinner kan bo, men den aggressive oljepolitikken vår og klimaendringene den bidrar til, truer sårbare kvinner verden over.

FNs kvinnekomité: norsk olje ødelegger for kvinner 

Nettopp dette har blitt påpekt av FNs kvinnekomité i en ny vurdering av Norges forpliktelser under FNs kvinnekonvensjon. Komiteen er svært bekymret over norsk oljepolitikk og utdelingen av 47 nye olje- og gasstillatelser i januar. Komiteen sier i klart språk at klimagassutslippene fra norsk olje- og gassindustri undergraver likestillingen, og at politikken rundt utvinning og eksport må endres siden kvinner rammes aller hardest av klimakrisen. 

– Regjeringen skryter av at vi er best i verden på likestilling, og hevder å ta kvinners liv på alvor. Samtidig eksporterer Norge globale klimautslipp som ødelegger livsgrunnlaget for store deler av verdens befolkning. Det er uholdbart, skamfullt og det stikk motsatte av klimarettferdighet, sier Klimentina Radkova, fagrådgiver i Greenpeace Norge.

LES OGSÅ: CO2-utslipp i Norge: Dette må du vite

Under åpningen av FNs klimatoppmøte COP26 samlet 200 kvinner seg ved Mt Yasur, en aktiv vulkan på øya Tanna i Vanuatu. Kvinnene holder skilt som krever klimarettferdighet på stillehavsøyene.
Under åpningen av klimatoppmøtet COP26 samlet 200 kvinner seg ved Mt Yasur, en aktiv vulkan på øya Tanna i Vanuatu. Kvinnene holder skilt som krever klimarettferdighet på stillehavsøyene.
© Greenpeace

Klimaendringene rammer kvinner hardest

Det er et godt dokumentert men tragisk faktum at konsekvensene av klimaendringer rammer kvinner og jenter hardest. Årsaken er at kvinner allerede er dårligere stilt, både sosialt og økonomisk, spesielt i mange land i det globale sør der klimaendringer rammer hardest. Kvinner er overrepresentert blant verdens fattige, og er avhengig av naturressurser som er under stadig større press. I tillegg øker klimaendringene risikoen og utbredelsen av vold mot kvinner

Men dette rammer ikke bare kvinner i den globale sør. I Den europeiske menneskerettsdomstolen ser vi nå et eksempel på at kvinner har sett seg lei påmyndighetenes ansvarsfraskrivelse. Flere eldre sveitsiske kvinner i organisasjonen KlimaSeniorinnen har saksøkt sin egen stat for mangel på klimatiltak, på bakgrunn av at eldre kvinner er mer sårbare i møte med klimaendringene enn mange andre. Dette er et eksempel på at klimaendringene rammer kvinner globalt, ikke bare i det globale sør.

LES OGSÅ: EMD hører sine første klimasaker

KlimaSeniorinnen samlet foran Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Frankrike i forkant av deres storkammerhøring, med bannere som krever klimarettferdighet.
KlimaSeniorinnen samlet foran Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Frankrike i forkant av deres storkammerhøring, med bannere som krever klimarettferdighet. © Miriam Künzli / Ex-Press / Greenpeace

Det er ingen tvil om at vi er heldige som bor i Norge. Vi har et godt stykke igjen til reell likestilling, men Norge er tross alt blant de beste landene å være kvinne i. Samtidig kan vi ikke late som om vi lever i et vakuum. Norske politikere kan ikke i det ene øyeblikket skryte av likestilling, og i det neste snu ryggen til flere millioner kvinner som sliter på grunn av en grådig og klimafiendtlig energipolitikk.

– Norge må skrinlegge alle nye oljeprosjekter og starte utfasingen av fossil produksjon. Samtidig må regjeringen kreve at selskaper som Equinor stanser investeringer i ny olje og gass, og faser ut produksjon i tråd med Parisavtalen, sier Radkova. 

Solidaritet med halve verdens befolkning må veie svært tungt når energipolitikken utformes og bestemmes. Men solidariteten forsvinner når lisensene og utvinningstillatelsene deles ut. Klimakamp er kvinnekamp, og klimarettferdighet er en forutsetning for likestilling. Uten den erkjennelsen vil vi aldri oppnå reell likestilling, for alle kvinner, i hele verden.

Utdrag fra den nye rapporten om Norges forpliktelser under FNs kvinnekonvensjon:

FNs kvinnekomité viser bekymring over blant annet: 

  • Utdelingen av 47 nye utvinningstillatelser for olje og gass i januar, inkludert i det sårbare Arktis, og på tross av EUs ønske om et moratorium på oljeboring i Arktis 
  • At klimagassutslippene forårsaket av olje- og gassindustrien undergraver Norges forpliktelser til å sikre reell likestilling mellom kvinner og menn, fordi klimaendringer påvirker kvinner uforholdsmessig, spesielt de som allerede lever i fattigdom

FNs kvinnekomité anbefaler Norge å blant annet: 

  • Revurdere norsk klima- og oljepolitikk, spesielt relatert til utvinning og eksport av olje og gass, samt relaterte aktiviteter til statseide og private selskaper på en måte som tar hensyn til den uforholdsmessige negative virkningen denne politikken har på kvinner og jenter både i og utenfor norsk territorium, og i tråd med Parisavtalen
  • Sette opp en overvåkningsmekanisme som sikrer at selskaper holdes ansvarlige for konsekvensene virksomheten deres har for miljøet og kvinners rettigheter
  • Aktivt støtte og delta i opprettelsen av et nytt tap- og skade-fond som vedtatt under FNs klimatoppmøte COP27
Global Climate Strike in Bangkok. © Tadchakorn  Kitchaiphon / Greenpeace
Signer for klimarettferdighet

Klimakrisen truer mennesker, biologisk mangfold og planetens fremtid. Det er på tide at vi krever klimarettferdighet og et verdig liv for alle.

Vær med