Leder i Greenpeace Frode Pleym og leder i Natur og Ungdom Gina Gylver under behandlingen av klimasøksmålet i Oslo tingrett.
Leder i Greenpeace Frode Pleym og leder i Natur og Ungdom Gina Gylver under behandlingen av klimasøksmålet i Oslo tingrett. @ Rasmus Berg / Greenpeace © Rasmus Berg / Greenpeace

Oppdatert onsdag 6. desember cirka kl 8.40

Greenpeace og Natur og Ungdom har tatt staten til retten i et nytt klimasøksmål. Vi mener norske regjeringen trosser klimavitenskapen og Høyesterett når de godkjenner stadig nye olje- og gassprosjekter uten å ta hensyn til hvordan dette påvirker klimaet

Det nye klimasøksmålet behandles i Oslo tingrett fra 28. november til 6. desember 2023. Du kan følge med på behandlingen av klimasøksmålet i rettssalen på flere måter.

1. Livestreaming: Se rettssaken i klimasøksmålet live

Rettssaken i Oslo tingrett strømmes direkte. Rettssaken strømmes daglig mellom 28. november og 6. desember, fra 9.00 til cirka 15.30. Her er onsdagens livestream.

Omtrentlig tidsplan for onsdag 6. desember:

9.00–11.30: Prosedyre staten v/Olje- og energidepartementet
11.30–12.15: Lunsj
12.15–14.35: Prosedyre staten v/Olje- og energidepartementet
14.40–15.10: Replikk Greenpeace m.fl.
15.10–15.20: Duplikk staten v/Olje- og energidepartementet
15.20–15.30: Sakskostnader

2. Følg med fra Oslo tingrett

Det nye klimasøksmålet behandles i Oslo tingrett. Bilde fra Oslo tinghus

Rettssaken er åpen for publikum. Befinner du deg i eller i nærheten av Oslo, er du velkommen til å komme og overvære behandlingen av klimasøksmålet. Saken går fra 28. november til 6. desember i rettssal 227 i Oslo tinghus.

Rettssaken varer fra 9.00 til cirka kl 15.30 hver dag. Det er rettsfri mandag 4. desember.

Oslo tinghus ligger på C.J. Hambros plass 4.

Husk å:

  • møte i god tid (alle skal være på plass før dommeren kommer inn)
  • reise deg hver gang dommeren kommer inn og når de går ut
  • ikke snakke, drikke eller spise
  • la mobil og smartklokker stå på lydløs
  • kle deg pent
  • ikke gå inn og ut av rettssalen hvis det ikke er pause. Det er vanligvis lunsjpause rundt kl 12.00. I tillegg er det korte pauser underveis.

Du kan lese mer her om hvordan det er å følge en rettssak som publikum.

3. Les daglige oppdateringer fra rettssalen

I denne artikkelen deler vi daglige oppsummeringer og høydepunkter fra behandlingen av det nye klimasøksmålet.

4. Bli oppdatert på sosiale medier

Følg Greenpeace på Instagram, Twitter og Facebook for oppdateringer og høydepunkter fra rettssaken.

Her kan du lese mer om det nye klimasøksmålet og hvordan du kan engasjere deg.

Program for rettssaken i Oslo tingrett

Det kan bli endringer i tidsplanen underveis.

Dag 1: tirsdag 28.11. kl 09.00-15.30

Greenpeace m.fl. (lunsj 11.45–12.30)

Dag 2: onsdag 29.11. kl 09.00-15.30

09.00–11.30: Staten v/Olje- og energidepartementet
11.30–12.15: Lunsj
12.15–13.50: Staten v/Olje- og energidepartementet
14.30–15.00: Partsforklaring Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom
15.00–15.30: Partsforklaring Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge

Dag 3: torsdag 30.11. kl 09.00-15.40

09.00–11.10: Vitneforklaring Helge Drange (klimaforsker)
11.20–12.00: Vitneforklaring Dag Hessen (biolog)
12.00–12.45: Lunsj
12.45–13.45: Vitneforklaring Dag Hessen
13.50–14.50: Vitneforklaring Wim Thiery (klimaforsker)
14.55–15.40 Vitneforklaring Bård Harstad (økonom)

Dag 4: fredag 1.12. kl 09.00-15.30

9.00–10.00: Vitneforklaring Haakon Riekeles (økonom)
10.10–11.00: Vitneforklaring Taran Fæhn (økonom)
11.05–12.10: Vitneforklaring Jo Husebye (økonom, statens vitne)
12.10–13.00: Lunsj
13.00–14.10: Vitneforklaring Jaran Rystad (økonom, statens vitne)
14.25–15.30: Vitneforklaring Michael Lazarus (økonom)

Dag 5: tirsdag 5.12. kl 09.00-15.30

Prosedyre Greenpeace m.fl. (lunsj 11.45–12.30)

Dag 6: onsdag 6.12. kl 9.00-15.30

9.00–11.30: Prosedyre staten v/Olje- og energidepartementet
11.30–12.15: Lunsj
12.15–14.35: Prosedyre staten v/Olje- og energidepartementet
14.40–15.10: Replikk Greenpeace m.fl.
15.10–15.20: Duplikk staten v/Olje- og energidepartementet
15.20–15.30: Sakskostnader

Slik kan du engasjere deg i klimasøksmålet

Fakta om det nye klimasøksmålet og rettssaken i tingretten

Fagrådgiver i Greenpeace Klimentina Radkova forklarer hva det nye klimasøksmålet handler om.

Dette handler det nye klimasøksmålet om

Den norske regjeringen trosser klimavitenskapen og Høyesterett når de godkjenner stadig nye olje- og gassprosjekter uten å ta hensyn til hvordan dette påvirker klimaet. Høyesterett har slått fast at de globale klimakonsekvensene må vurderes før nye oljeprosjekter blir godkjent. Dette ansvaret prøver staten å unngå. Derfor har vi saksøkt staten ved Olje- og energidepartementet.

Våre juridiske argumenter

En av seirene fra det første søksmålet vårt, Klimasøksmål Arktis, var at Høyesterett bekreftet at eksportutslipp fra norsk olje og gass bør vurderes på PUD-stadiet (plan for utbygging og drift). På tross av dette har slike vurderinger enten vært fraværende eller utilstrekkelige i PUD-søknadene som er blitt levert etter høyesterettsdommen. Vi utfordrer derfor tre av disse oljeprosjektene – Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil.

For de relevante godkjennelsene er utregningene av globale klimaeffekter enten ikke gjort eller er gjort på en utilstrekkelig måte, bak lukkede dører, uten at kravene til demokratisk deltakelse er ivaretatt. Det vil si at sivilsamfunnet ikke har hatt muligheten til å gi høringsinnspill, noe som også bryter med loven. Derfor mener vi at disse godkjennelsene er ugyldige.

En annen del av den juridiske argumentasjonen vår handler om hensynet til barn og unge. I henhold til Grunnlovens artikkel 104 og FNs barnekonvensjon skal barnas beste være et vesentlig hensyn ved politiske beslutninger som angår barn og unge. Barnas beste er ikke nevnt i noen av PUD-godkjenningene vi prøver, og det tas ingen hensyn til effektene av fortsatt oljeleting på dagens barn og unge.

Status for det første klimasøksmålet, Klimasøksmål Arktis

Etter tre runder med Klimasøksmål Arktis i det norske rettssystemet landet Høyesterett i 2020 på at den norske stat ikke brøt Grunnloven da regjeringen åpnet for oljeboring lenger nord enn noen gang før. Etter at dommen falt, klagde vi saken inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Klimaklagen vår er nå under behandling der. Sammen med medsaksøkerne våre, Natur og Ungdom og seks unge klimaaktivister, mener vi at den norske statens oljepolitikk er i strid med våre menneskerettigheter under Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Vi mener at retten ikke tok nok hensyn til konsekvensene av klimaendringene for barn og unge, og håper at EMD vil konkludere med at ny, norsk olje bryter med menneskerettighetene. 

Det nye søksmålet er en naturlig fortsettelse av Klimasøksmål Arktis.

Støtt kronerullingen for klimasøksmålet

Støtt det nye klimasøksmålet. Greenpeace og Natur og Ungdom krever at staten lytter til egen Høyesterett og stanser nye oljeprosjekter. Vi trenger din hjelp.

Vær med