Høyesterett skal behandle det såkalte klimasøksmålet 4. november i år. Miljøorganisasjonene ser frem til at folkets rett til en levelig fremtid endelig skal behandles av landets øverste domstol.

– Gjennom Grunnloven har politikerne svart på hvitt gitt oss retten til et levelig miljø. Nå skal landets øverste domstol slå fast hva det betyr i praksis og politikernes ord kan endelig bli handling. Vi har tro på at Høyesterett er enige i vår vurdering om at staten brøt Grunnloven da de valgte å tildele nye oljelisenser i Arktis. Uansett utfall blir dette en historisk dom med reelle konsekvenser for verdens klima, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge.

Retten har satt av syv dager, og vil gå over to uker i november. Kun ti prosent av saker som ankes til Høyesterett blir behandlet, og enda sjeldnere settes det av så mange dager. At saken skal få plenumsbehandling, der alle dommerne deltar, er en klar indikasjon på at saken vurderes som prinsipielt viktig. Det er to år siden forrige plenumsbehandling. Av de 20 dommerne i Høyesterett er én inhabil i denne saken, så det vil være 19 dommere som deltar.

– Dommen i Høyesterett kan få fatale eller fantastiske konsekvenser for vår framtid. Det er viktig at folk forstår viktigheten av det. Vi vil bruke tiden frem mot rettssaken til å bevisstgjøre det norske folk på at vår grunnlovsfestede rett til et levelig miljø behandles i Norges øverste rettsinstans, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom. 

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Klimasøksmål i både Nederland og England har vunnet i retten.

Høyesterett har uttrykt ønske om at saken går fysisk i retten. Det er vanlig praksis at retten er åpen for media og tilskuere. Forespørsler om opptak av lyd eller bilde rettes til domstolen. Saksnummeret i Høyesterett er 20-051052SIV-HRET.

Foto/video her og her.

For spørsmål, kontakt:

  • Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, 97307378
  • Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, 90727377

Les også: 7 ting du må vite om klimasøksmålet før århundrets rettssak i Høyesterett

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med