Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, i Oslo tingrett © Rasmus Berg / Greenpeace
Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, i Oslo tingrett © Rasmus Berg / Greenpeace

Etter seks dager i retten er Oslo tingretts høring av klimasøksmålet mot tre nye oljefelt inne i sin siste dag. Greenpeace og Natur og Ungdom er optimistiske for sakens utfall.

Miljøorganisasjonene mener at Olje- og energidepartementet (OED) brøt konsekvensutredningsplikten da de godkjente planer for utbygging og drift (såkalte PUD-er) for de nye feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen. Organisasjonene mener at godkjennelsene er i strid med Grunnloven, EØS-rett, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, FNs barnekonvensjon og Norges egen høyesterettsdom.

LES OGSÅ: Dette må du vite om det nye klimasøksmålet

Hevder norsk olje og gass vil ha positiv effekt på klimaet

Staten argumenterer for at norsk olje og gass vil ha positiv effekt på klimaet. Mye av statens argumentasjon baserer seg på funn fra en omdiskutert rapport utarbeidet av Rystad Energy, som konkluderte at utslipp fra oljefeltet Yggdrasil vil redusere globale klimagassutslipp. Dette fordi de mener norsk olje fortrenger annen, “skitnere” olje: Dersom Norge senker sin olje- og gassproduksjon, vil andre land øke sin. 

Miljøorganisasjonenes sakkyndige vitner er alle eksperter innenfor sitt fagfelt. Vitnene uttalte seg om hvordan klimagassutslipp fra de tre oljefeltene vil påvirke klima, natur, mennesker og dyr i Norge negativt. Vitnene redegjorde også for hvorfor det er problematisk at OED baserer beregningene sine på tall fra rapporten fra Rystad Energy. Dette fordi rapporten legger uriktige antagelser og fakta til grunn og baserer seg på et for snevert forskningsgrunnlag. 

– Det er vondt å sitte i retten og høre staten si seg enig med klimavitenskapen, mens den i neste åndedrag tar til orde for at norske oljefelt skal redde klimaet. Det er en bisarr og hyklersk argumentasjon. Å høre forskerne i salen redegjøre for hvor mye ekstremvær og for tidlig død utslippene fra de tre feltene vil føre til rundt om i verden, gjør sterkt inntrykk, sier Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge.

Videreføring av det første klimasøksmålet

Det nye søksmålet er en videreføring av det første klimasøksmålet, som gikk tre runder for retten fra 2017-2020, der Høyesterett slo fast at den norske stat plikter å konsekvensutrede de globale klimavirkningene av nye oljefelt før de kan godkjennes. 

– Høyesterettsdommen fra 2020 var krystallklar, og det er ekstremt alvorlig at den norske staten ikke har fulgt opp dommen. Derfor har vi ikke noe annet valg enn å gå rettens vei nok en gang. Vi føler oss sikre på seier, og venter i spenning på dommen fra Oslo tingrett, sier Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom.

Dommen er ventet i januar 2024. 

For media

Bilder og video fra behandlingen i Oslo tingrett finnes her.

  • Mediebriefing her.
  • Daglige oppsummeringer fra rettssaken kan leses her.
  • Sluttinnleggene fra begge parter er tilgjengelig her
  • Rettsdokumenter fra behandlingen av forrige søksmål i Høyesterett her
  • Kl. 15.45 blir det avholdt et pressemøte utenfor Tinghusets hovedinngang. Pressen får mulighet til å stille spørsmål til leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver, og leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym. NB: Tidspunktet kan endre seg dersom behandlingen går på overtid.

Kontakt:

Oda Grønbekk, kommunikasjonsrådgiver i Greenpeace Norge
[email protected], tlf: 92 42 12 15

Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom
[email protected], tlf: 98 15 30 11

Tuva Mjelde Refsum, 2. nestleder i Natur og Ungdom
[email protected], tlf: 90 25 88 65

Støtt kronerullingen for klimasøksmålet

Støtt det nye klimasøksmålet. Greenpeace og Natur og Ungdom krever at staten lytter til egen Høyesterett og stanser nye oljeprosjekter. Vi trenger din hjelp.

Vær med