Equinor har søkt om å få etablere verdens nordligste oljefelt, midt mellom den sårbare iskantsonen og viktige områder for fugl og fisk i Barentshavet. Vi krever at regjeringen setter foten ned for oljefeltet Wisting

Wisting-feltet i Barentshavet ligger over 300 kilometer fra land og milevis fra eksisterende infrastruktur. En større ulykke på feltet vil være katastrofal. Blant annet vil olja herfra kunne treffe iskantsonen, området hvor det kan være is i løpet av året. Flere tusen arter lever i tilknytning til iskantsonen. Mange av dem, som polartorsken, er spesielt sårbare for utslipp fra oljeboring. Artene her utgjør motoren for livet i Barentshavet, sier flere biologer. Polarinstituttet kaller området “Norges lille regnskog”. 

Wisting-feltet setter fuglearter i fare

I tillegg setter Wisting-feltet flere fuglearter i akutt fare. Flere av disse er på rødlista fra 2021. Én av dem er lomvien, som er kritisk truet. Om vinteren overvintrer lomvien i den isfrie delen av Barentshavet, før fuglene flyr tilbake til Bjørnøya mellom juli og august for å hekke. Når lomvien skal tilbake igjen fra Bjørnøya skjer det noe spesielt. Da er nemlig ungene for små til å kunne fly. Derfor tar hannfuglene med seg ungene sine og svømmer med dem til oppvekstområdet deres øst i Barentshavet. 

For å komme dit, må lomvien svømme svært nært der Equinor vil sette opp en oljeplattform. I denne perioden er lomvien ekstremt sårbar for lyd, lys og forurensning. Selv mindre utslipp, som skjer regelmessig fra oljeplattformer vil kunne skade lomvien. 

Les mer om oljefeltet Wisting her

Seabirds in the Bering Sea. © Jiri Rezac / Greenpeace
Lomvien har status som kritisk truet, og risikerer å få et stort og inngripende oljefelt nær leveområdet sitt i Barentshavet. © Jiri Rezac / Greenpeace

Store mangler i Equinors Wisting-plan

Wisting-feltet inneholder 500 millioner fat olje. Om politikerne tillater at den utvinnes, vil forbrenning av olja slippe ut 200 millioner tonn CO2. Det tilsvarer fire ganger det årlige utslippet til hele Norge i et år. Både FN og Det internasjonale energibyrået (IEA) sier tydelig at alle investeringer i ny oljeboring strider med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Verden har for lengst funnet nok olje, kull og gass. Skal vi ikke i det minste la noen av de mest sårbare og risikofylte områdene være i fred? 

I et såpass risikofylt prosjekt er det viktig med en solid og godt faglig fundert konsekvensutredning og plan for oljevernberedskap. Dessverre har Equinor levert det motsatte av dette. 

Miljødirektoratet sier det rett ut i sin høringsuttalelse. De “anser utredningsplikten for ikke å være oppfylt for Wisting”, fordi manglene er så store. Greenpeace og andre organisasjoner har skrevet en høringsuttalelse om Wisting, hvor vi har påpekt totalt 24 mangler ved utredningen av risiko for natur og beredskap for ulykker. 

LES OGSÅ: Vi vet for lite om Equinors klima- og naturpåvirkning

Wisting er en klimabombe i Arktis

I tillegg har ikke Equinor utredet effekten Wisting vil ha på det globale klimaet, selv om Høyesterett krevde dette da de avga sin dom i klimasøksmålet vi førte mot staten i 2020. 

Wisting er kort fortalt en risikabel klimabombe i Arktis. Derfor krever vi at regjeringen og Stortinget setter foten ned for Equinor, og stopper Wisting.

LES OGSÅ: Vi vant! Equinors oljefelt Wisting stoppes