Du kan se rettssaken direkte hver dag på Facebook-siden Klimasøksmål Arktis. In English here.

Vi sender direkte fra rettssalen når det historiske klimasøksmålet behandles i landets øverste domstol Høyesterett 4.-12. november 2020. Dommen faller tirsdag 22. desember kl 9.

Oppdatering desember 2020: Vi kommer til å direktesende domsavsigelsen på Facebook tirsdag 22. desember. Livesendingen fra Høyesterett kan også sees på engelsk her. Fra kl. 9 vil dommen bli lest opp i Høyesterett.. Følg også med her på nettsidene våre for de seneste oppdateringene om saken.

Se rettssaken direkte på Facebook

Høyesterett har besluttet å behandle klimasøksmålet 4.-12. november digitalt av hensyn til smittevern, det vil si som et fjernmøte. De prosessfullmektige for begge parter vil prosedere i et eget rom i Høyesteretts Hus, med partsrepresentantene fysisk til stede, mens dommerne vil delta på skjerm fra hvert sitt kontor. Miljøorganisasjonene vil strømme høringen fra denne Facebook-siden, og du kan dermed følge rettssaken live. Der vil du også finne en informativ webinarserie om klimasøksmålet. Her strømmes rettssaken med oversettelse til engelsk.

På Greenpeace sin Facebook og Instagram vil vi dele daglige oppsummeringer fra retten.

Her finner du alle livesendinger og oppsummeringer samlet.

Et svært begrenset antall fra pressen kan følge saken fra Høyesteretts Hus. Høyesterett vil legge til rette for at pressen kan strømme ankeforhandlingen ved å tilby lukket lyd- og bildestrøm fra fjernmøtet. Lyd- og bildestrøm leveres som en RTMP-strøm. Det er viktig at mediene som er interessert i å være til stede eller strømme lyd og bilde tar kontakt med Høyesterett på [email protected] for å sikre seg tilgang.

LES OGSÅ: Rettssaken i Høyesterett dag for dag, oppsummert

Andre arrangementer i forbindelse med rettssaken

Tirsdag 3. november er det lysmarkeringer over hele verden til støtte for klimasøksmålet. Miljøorganisasjonene legger opp til mange, små markeringer hvor det er mulig å være en eller flere som samles for å tenne lys og holde appeller. Kart over lysmarkeringene her etterhvert som de legges inn. 

Alle arrangementer strømmes. Full oversikt over arrangementer finnes her. 

Om klimasøksmålet

Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte i 2016 den norske staten for åpningen av ny oljeboring i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet er partshjelpere. Organisasjonene mener at oljeboringen bryter med miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som slår fast at borgerne har rett til et levelig miljø og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. Saken har vært prøvd i Oslo tingrett i 2017 og i Borgarting lagmannsrett i 2019.

Støtt klimasøksmålet! Bidra til kronerullingskampanjen vår her, eller støtt arbeidet vårt med en fast sum i måneden. Greenpeace sitt arbeid finansieres helt og fullt av støtte fra privatpersoner som deg.

Dommen fra lagmannsretten

I januar 2020 avsa Borgarting lagmannsrett dom i klimasøksmålet. Retten frikjente staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112, og dommen ble derfor anket til Høyesterett. Samtidig bekreftet Lagmannsretten at Grunnlovens miljøparagraf er en rettighet, at alle utslipp må ses i en sammenheng og at utslipp fra bruken av norsk olje i utlandet er relevante under miljøparagrafen. Disse presiseringene er svært viktige for miljøorganisasjonene. 

Rettsdokumenter i forbindelse med Høyesterett finnes her.

Oppdatert informasjon om klimarettssaken finnes her.

Bilder og video finnes her.

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med