Greenpeace har ambisiøse planer for hvordan vi kan beskytte skogene, havene og klimaet i 2022. Her er tre av de viktigste sakene vi skal jobbe med i år – og noen tips til hvordan du kan bidra.


LES OGSÅ: Hva vi gjør for klima og miljø i 2023

1. Få gjennom en sterk global havavtale som verner 30 prosent av de truede verdenshavene våre

Bøylepingvin på Andersson-øya i Antarktis. Fra skipsekspedisjonen vår i 2022 med skipet Arctic Sunrise. Forskere om bord oppdaget en ny pingvinkoloni som aldri tidligere har vært registrert, i en tidligere uutforsket skjærgård like utenfor nordspissen av øya. © Tomás Munita / Greenpeace
Bøylepingvin på Andersson-øya i Antarktis. Fra skipsekspedisjonen vår i 2022 med skipet Arctic Sunrise. Forskere om bord oppdaget en ny pingvinkoloni som aldri tidligere har vært registrert, i en tidligere uutforsket skjærgård like utenfor nordspissen av øya. © Tomás Munita / Greenpeace

Klimaendringer, overfiske, gruvedrift på havbunnen og plastforurensning driver livet i havene til randen av kollaps. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe den destruktive utviklingen.

I mars skal FN-landene samles og forhandle om en global havavtale. Den kan bli skjebnesvanger. Det er viktig at vi legger press på både den norske delegasjonen og andre FN-land i forkant av møtet, slik at vi kan beskytte den blå planeten vår.

LES OGSÅ: Seier: FN enige om en global havavtale


2. Stoppe den norske statens planer om oljeboring i Arktis

Klimasøksmålet: Demonstrasjon mot oljeboring i Arktis utenfor Stortinget i Oslo i 2021.
Demonstrasjon mot oljeboring i Arktis utenfor Stortinget i Oslo.

Vi mener at det strider med grunnleggende menneskerettigheter å åpne for ny oljeboring midt i en klimakrise. For noen år siden tok Greenpeace og andre miljøorganisasjoner den norske staten til retten, i det såkalte klimasøksmålet.

Etter tre runder i det norske rettssystemet landet Høyesterett i 2020 på at den norske stat ikke brøt Grunnloven da regjeringen åpnet for oljeboring lenger nord enn noen gang før.

Vi mener at retten ikke tok nok hensyn til konsekvensene av klimaendringene for barn og unge. Derfor har vi, sammen med Natur og ungdom og seks unge nordmenn, klaget saken inn til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

LES MER: Klimasøksmålet til Strasbourg 

LES MER: Spørsmål og svar om klimasøksmålet og klimaklagen

Rundt nyttår fikk vi beskjed om at saken er gjennom det første viktige nåløyet i Strasbourg – domstolen har vurdert klagen og bedt motparten, den norske regjeringen, om å svare for seg om norsk oljeboring. Det er et godt tegn – kun én av ti klager som sendes til menneskerettighetsdomstolen, blir oversendt til den innklagede staten.


3. Beskytte skogene i blant annet Amazonas, Indonesia og her hjemme i Norden

Frosk i Alto Rio Guama-reservatet i Amazonas-regnskogen i Brasil. © Campbell Plowden / Greenpeace © Campbell Plowden / Greenpeace
Frosk i Alto Rio Guama-reservatet i Amazonas-regnskogen i Brasil. © Campbell Plowden / Greenpeace

Vi samarbeider med urfolk, dokumenterer ødeleggelsen og avslører selskaper som bidrar til avskoging.

2022 blir et skjebnesvangert år for Amazonas – i oktober er det presidentvalg. Vi har gjentatte ganger avslørt hvordan president Jair Bolsonaros miljøfiendtlige politikk har fyrt oppunder brannene og ødeleggelsene av regnskogen. Du kan stole på at arbeidet vårt for å redde Amazonas og de som lever der, vil bli intensivert i løpet av dette viktige valgåret.

LES MER: Slik har Bolsonaros politikk i Brasil påvirket Amazonas, klima og urfolks rettigheter
LES MER: Handelsavtalen mellom Norge og Brasil må stanses

Vi jobber også med skog i Norden. En av de pågående sakene vi jobber med, er å stoppe huggingen av gammelskog i Sverige. I Muonio sameby i svenske Pajala kommune står samiske reineiere og Greenpeace sammen mot det statlige selskapet Sveaskog.

Skogselskapet har i flere år hugget gammelskog i områdene til Muonio sameby. Skogen er viktig for naturmangfold, klima og naturbeite for samebyens rein. Dette har skjedd uten at samebyen har hatt mulighet til reell innflytelse. Vi står side om side med samene i arbeidet for jorda vår.


Bli med og støtt arbeidet for klima og miljø
Fram mot 2030 jobber Greenpeace globalt for at:

  • Minst 30 prosent av land og hav har sterkt vern
  • Globale klimagassutslipp er halvert
  • Det skal bli slutt på overproduksjonen av engangsplast
  • Alle nye olje- og gassprosjekter er stanset, og en strategi for å få slutt på bruken av fossile brensler er iverksatt
  • Helse og natur prioriteres over profitt

Vi jobber for en grønn framtid gjennom fredelige protester og lobbyarbeid, gjennom forskning og gjennom å avsløre og legge press på selskaper og myndigheter som bedriver miljøkriminalitet.

All jobben vi gjør for verdens skoger, hav, dyr og natur, er finansiert av engasjerte mennesker som deg. Av prinsipp tar vi ikke imot en eneste krone fra selskaper eller myndigheter.

Hvis du har mulighet til å gi et månedlig bidrag, håper vi at du vil bli med, slik at vi sammen kan få gjennom endringene som planeten vår trenger i 2022.

Activist holding placard during climate protest.
Greenpeace sin grønne guide

Meld deg på og få tips til et grønnere og mer bærekraftig liv! Når du melder deg på, vil du hver måned motta en SMS med lenke til en ny guide.

Vær med