Sist oppdatert 6. desember 2023

Den norske aktivisten Amanda Louise Helle var med da aktivister fra Greenpeace International konfronterte et skip hyret av The Metals Company (TMC), et av de mest aggressive selskapene innen gruvedrift på havbunnen. Aktivistenes mål er å synliggjøre trusselen denne industrien utgjør mot verdens hav og menneskene som er avhengige av havene. 

Den fredelige aksjonen startet ved daggry i Clarion Clipperton-sonen, som ligger mellom Mexico og Hawaii. Her foretar The Metals Company sine siste undersøkelser før de planlegger å søke om historiens første utvinningstillatelse på den internasjonale havbunnen. Det gjør de til tross for stadig voksende politisk motstand mot den destruktive industrien. 

LES OGSÅ: Gruvedrift på havbunnen: alt du må vite

Norsk aktivist deltar i aksjonen mot gruvedrift på havbunnen

Ved daggry padlet aktivister fra Mexico, Argentina, Norge, Polen og Storbritannia i kajakker fra Greenpeace-skipet Arctic Sunrise til gruveskipet for å stanse arbeidet på skipet fra soloppgang til solnedgang. De hadde med seg bannere med budskapet “Stopp gruvedrift på havbunnen”. Arctic Sunrise vil bli værende på stedet for å protestere mot og være vitne til industriens aktiviteter i området.

Bergenseren Amanda Louise Helle er med for å protestere mot den destruktive industrien, som også planlegger oppstart i norske farvann. I vinter vil Stortinget ta stilling til regjeringens forslag om å åpne et område mellom Jan Mayen og Svalbard for gruvedrift på havbunnen. Forslaget har vært gjenstand for massiv kritikk fra både miljøfaglige institusjoner, miljøbevegelsen og fiskeriorganisasjonene.

– Akkurat nå skal norske politikere avgjøre om de skal tillate destruktiv gruvedrift på havbunnen i sårbare Arktis. Jeg er her for å minne dem om at de har et moralsk og juridisk ansvar for å beskytte det unike livet i havet – for meg og for kommende generasjoner, sier aktivisten Amanda Louise Helle. 

LES SISTE OPPDATERING: Norge åpner for gruvedrift på havbunnen – en katastrofe

Oppdatering: Aksjonen varte i 11 dager

Den fredelige aksjonen ble avsluttet etter 11 dager. TMC og datterselskapet NORI startet et søksmål mot Greenpeace International på grunn av den fredelige protesten.

Rettsforhandlingene ble holdt i en nederlandsk domstol 28. november, og TMC og NORI krevde at protesten opphørte umiddelbart. De krevde også at Greenpeace betaler bøter på opptil 10 millioner euro om protesten fortsatte.

Ifølge NORI har Greenpeace forårsaket avbrytelser som koster selskapet nesten én million euro om dagen, og de mener at protesten kan føre til at hele prosjektet blir forsinket.

Men domstolen avviste kravet om bøtelegging, og sa det er forståelig at Greenpeace har gjennomført aksjoner mot de «potensielt veldig alvorlige konsekvensene” av selskapets planer om gruvedrift på havbunnen. 

Internasjonal kontrovers

De norske planene vekker også internasjonal oppsikt. Tidligere i november sendte 119 europeiske parlamentarikere et brev til det norske Stortinget og ba om at de stanser planene. Også EU-kommisjonen har uttrykt sterk bekymring over de norske planene. Under One Planet Polar Summit-møtet i Paris, hvor også Jonas Gahr Støre deltok, signerte 31 land en avsluttende uttalelse hvor de tok til orde for å verne Arktis mot gruvedrift på havbunnen. 

– Vi kan ikke tillate denne typen plyndring av sårbare økosystemer, verken i Stillehavet eller i Arktis. De norske planene om å åpne for gruvedrift på havbunnen er kunnskapsløse, unødvendige og uansvarlige. Åpningsprosessen må stanses, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. 

Stadig flere krever moratorium mot gruvedrift på havbunnen

En stadig større gruppe land krever et moratorium, eller en føre-var-pause, mot industrien. Samme dag som aksjonen fant sted, onsdag 22. november, annonserte Mexico at de ønsker et moratorium i internasjonalt farvann. Landet ble det 24. landet som har annonsert et slikt standpunkt. Selv Storbritannia, som er sponsorstat for to letelisenser utstedt av den internasjonale havbunnsmyndigheten, gjorde en historisk u-sving i slutten av oktober, og gikk inn for et moratorium. Landet er fortsatt sponsorstat for de to letelisensene, som i mars ble kjøpt av det norske selskapet Loke Marine Minerals.

Den internasjonale havbunnsmyndigheten har enda ikke blitt enige om noen regler eller reguleringer av gruvedrift på havbunnen, og har miljø og bærekraft på agendaen for neste års generalforsamling. Industrien har altså ikke fått grønt lys enda. Likevel annonserte TMC i august at de vil søke om en utvinningstillatelse neste år. Skipet som ble konfrontert av aktivistene, har som formål å hente inn de nødvendige dataene til en slik søknad. 

–Gruvedrift på havbunnen er en alvorlig trussel mot miljøet, som må stanses. Vi kan ikke tillate at forskning, fornuft og føre-var-prinsippet ignoreres. Denne destruktive industrien skal ikke starte på vår vakt, verken i Stillehavet eller i Norge, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge. 

Trosser faglige råd

Se Amandas intervju med en havforsker om gruvedrift på havbunnen. Du kan lese artikkelen her.

Landene som ønsker et moratorium får støtte av miljøfaglige råd. Mer enn 800 forskere fra over 44 land har signert et åpent brev hvor de ber om en føre-var-pause for industrien. 

– Marine økosystemer og biologisk mangfold er i tilbakegang, og dette er ikke tiden for å starte industriell utnyttelse av dyphavet. Et moratorium er nødvendig for å gi oss tid til å forstå de potensielle konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. Så kan vi ta en beslutning om hvorvidt vi skal fortsette med det, sier Alex Rogers, professor i biologi ved Oxford universitet og vitenskapsdirektør ved REV Ocean.

Flyfoto av en øy formet som et hjerte
Støtt arbeidet vårt for klima og miljø

Sammen utgjør vi en forskjell for den sårbare planeten vår.

Vær med