Seks Greenpeace aktivister om bord skipet Witness ruller ut et ni-meter langt flytende banner foran et seismikkskip i protest mot Equinors oljeleting i Argentinahavet.
Seks Greenpeace aktivister om bord skipet Witness ruller ut et ni meter langt flytende banner foran et seismikkskip i protest mot Equinors oljeleting i Argentina-havet.
© Greenpeace

Seks aktivister fra Norge og Argentina protesterte mandag kveld mot Equinors planer om seismikkskyting og oljeleting utenfor kysten av Argentina. Fra Greenpeace-skipet Witness utenfor kystbyen Montevideo, Uruguay, rullet aktivistene ut et ni meter langt flytende banner foran et seismikkskip som nylig har ankommet området på oppdrag for Equinor.


Skipet BGP Prospektor er hyret inn av norske Equinor og venter på endelig godkjenning fra argentinske myndigheter for å kunne skyte seismikk i tre lisenser utenfor kysten av Argentina. Lisensene befinner seg 300 kilometer utenfor kysten av Mar del Plata, nord i Argentinahavet.

Equinors planer har blitt møtt med sterke protester fra lokalbefolkningen, fiskerinæringen og miljøorganisasjoner. Spesielt i lokalsamfunnet i kystbyen Mar del Plata har det vært store protester, men motstanden har også spredd seg til andre steder i Argentina. Tusenvis har deltatt i demonstrasjoner mot oljeplanene over hele landet. 

Krever at Equinor stanser oljeletingen

– Equinors uansvarlige leting etter mer olje og gass i Argentina kan få katastrofale konsekvenser for havet, klimaet og lokale mennesker som er avhengig av inntekter fra turisme og fiske. Det er absurd at myndighetene åpner for oljevirksomhet i dette viktige naturområdet. Planene har vekket stor motstand over hele Argentina og gitt opphav til en rekke protester mot Equinor de siste årene, sier argentinske Hernan Perez Orsi fra Greenpeace.

– Vi håper at dagens aksjon vil få den norske regjeringen til å ta innover seg den ødeleggelsen deres statseide oljeselskap forårsaker rundt om i verden, og bli med oss i å kreve at Equinor stanser oljeletingen umiddelbart, sier Orsi.

LES MER om Equinors kontroversielle utenlandsprosjekter.

– Equinor investerer milliarder i risikable utenlandsprosjekter

Norske Halvard Raavand er blant aktivistene som er med på protesten:

– Jeg er her for å sette søkelys på hvilke konsekvenser Equinors planer vil ha for dette unike naturområdet og for klimaet. Hjemme i Norge prøver Equinor å framstille seg selv som et bredt og ansvarlig energiselskap, men virkeligheten er en helt annen. Fortsatt står olje og gass for over 99 prosent av energiproduksjonen deres, samtidig som de investerer milliarder i risikable utenlandsprosjekter mange steder i verden. Det er på tide at Equinor tar den grønne omstillingen på alvor og slutter å investere i olje og gass, sier Raavand.

LES OGSÅ: Equinor og bærekraft: Seks ting du bør vite

Aktivist Halvard Raavand holder et banner med beskjeden "Equinor ut av Argentinahavet" foran skipet som Equinor har hyret for å utføre seismikkskyting.
Aktivist Halvard Raavand holder et banner med beskjeden «Equinor ut av Argentinahavet» foran skipet som Equinor har hyret for å utføre seismikkskyting.

Anket til Høyesterett i Argentina

Equinor er eier av åtte lisenser utenfor kysten av Argentina. Det er ventet at de vil starte leteboring senere i vinter, i en av de mest krevende lisensene. Om boringen gjennomføres vil den være den første på ultradypt vann i Argentina, på 4000 meters dyp. Området er viktig for hundrevis av arter, blant annet hvaler, delfiner og pingviner. De lokale værforholdene gjør dette til et spesielt krevende område for oljevirksomhet, noe som øker risikoen for oljesøl og følgende skade på lokalt dyreliv, naturreservater, turistindustri og fiske.  

I januar 2022 gikk Greenpeace Argentina, sammen med andre miljøorganisasjoner, en advokatforening og lokale surfeforeninger, til sak mot den argentinske staten for å stoppe det de mener er grunnlovsstridig oljevirksomhet. Domstolen konkluderte med at vedtaket om å tillate oljeleting var mangelfullt og ikke tok hensyn til mulige negative konsekvenser for naturverdiene i området, klimaet eller den store motstanden mot planene i lokalbefolkningen. Senere har en ankedomstol omgjort vedtaket, og saken er nå anket til argentinsk høyesterett. 

Demonstrasjon i Mar del Plata i Argentina mot norske Equinors planer om oljeleting i Argentinahavet (Mar Argentino). © Diego Izquierdo / Greenpeace
Signer: Stopp Equinors utenlandsprosjekter

Equinor jobber for å åpne nye, kontroversielle utenlandsprosjekter, som Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada. Dette må stoppes, signer oppropet!

Vær med